Komputery Świadomość

From OLPC

Revision as of 16:17, 20 December 2009 by Cjl (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Art. nie podaje danych o Polsce.

http://www.idg.pl/news/94967.html

Trzydzieści siedem procent spośród mieszkańców Unii Europejskiej między 16 i 74 rokiem życia nie potrafi w ogóle posłużyć się komputerem. Te zatrważające wyniki ogłosił właśnie Eurostat.

Najwyższy odsetek "e-analfabetów" to Grecy (65 procent), Włosi (59 procent) i Węgrzy (57 procent). Komputerów unika również ponad połowa mieszkańców Cypru i Portugalii (54 procent) oraz Litwy (53 procent).

Personal tools
  • Log in
  • Login with OpenID
About OLPC
About the laptop
About the tablet
Projects
OLPC wiki
Toolbox