OLPC Mongolia

From OLPC
Revision as of 06:29, 25 January 2008 by Chief Mike (talk | contribs) (changed status 2 GREEN)
Jump to: navigation, search
2007 status: green
green        

Тус "Хүүхэд бүрт компьютерийг"(Оne Laptop per Child(OLPC)) төсөл нь дэлхийн хөгжиж буй улсуудын хүүхдүүдийн боловсролд хувь нэмэр оруулахыг зорилго болгож байгаа төсөл болно.

Товчхондоо бол дэлхийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд хүүхдийн боловсролд зориулж одоо өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа компьютерээс авсаархан, хямд хэрэглэхэд хялбар компьютерийг зохион бүтээхээр ажиллаж байгаа юм аа. Бүтээхээр зорьж буй компьютер нь хэмжээгээрээ 7-н инч, үнэ нь 100-н ам.дол байх юм.

Энэхүү төсөл нь биелэлээ олтлоо хэд хэдэн үе шат дамжих ба эхний шатуудад компьютерийг зах зээл дээр шууд борлуулах төлөвлөгөөтөй байгаа бөгөөд үнэ нь ойролцоогоор 300 ам.дол байхаар төлөвлөж байна. Дараагийн шат буюу үндсэн шатандаа бол хөгжиж буй орнуудын засгийн газруудад компьютерийг нийлүүлэх болно.

Moнгол улсын хувьд манай Боловсролын Яамнаас хараахан албан ёсоор оролцоогоо илэрхийлээгүй байгаа.

English translation

???

January 2008

Enkhmunkh Zurgaanjin and Jan Jungclaus are going to Ulaan Bator in January to help deploy 1000 XOs. Updates to come...

See also

From Current events

12-Jan-2008 
Mongolia is the first beneficiary of the Give One Get One program. Laptops have begun to arrive and a team from OLPC, including Carla Gomez Monroy, Jan Jungclaus, and Enkhmunkh Zurgaanjin are on the ground to help with the initial deployment. Dave Woodhouse will be heading to Ulan Bator to help with the School Server later this month.