OLPC Mongolia

From OLPC
Revision as of 15:38, 6 October 2006 by Dermee (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Тус "Хүүхэд бүрт компьютерийг"(Оne Laptop per Child(OLPC)) төсөл нь дэлхийн хөгжиж буй улсуудын хүүхдүүдийн боловсролд хувь нэмэр оруулахыг зорилго болгож байгаа төсөл болно.

Товчхондоо бол дэлхийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд хүүхдийн боловсролд зориулж одоо өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа компьютерээс авсаархан, хямд хэрэглэхэд хялбар компьютерийг зохион бүтээхээр ажиллаж байгаа юм аа. Бүтээхээр зорьж буй компьютер нь хэмжээгээрээ 7-н инч, үнэ нь 100-н ам.дол байх юм.