Πιλοτικού OLPC με το Συμμετέχω

From OLPC

Jump to: navigation, search

Η χρήση του μαθητικού υπολογιστή (πχ. ΧΟ) αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος των δραστηριοτήτων μαθητών, καθηγητών και δασκάλων στην εκπαίδευση

Το ΧΟ είναι, για την ώρα, το καταλληλότερο γενικό εργαλείο κυρίως για το δημοτικό αλλά και για το γυμνάσιο (πχ. εφαρμογές με σένσορες, ρομπότ)

Κυρίως γιατί συνθέτει στη λογική του και το λογισμικό του (Sugar +) μια νέα πλατφόρμα πολλών ανοικτών εφαρμογών και χρήσεων, όπως scratch, physics, mindmapping, video record...

Το Συμμετέχω αποτελεί μια ανοικτή πλατφόρμα τεκμηρίωσης και συνεργασίας πρακτικών που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, πρέπει να στοχεύει όμως και στην υποστήριξη νέων κοινοτήτων, πάνω σε πρακτικές που αλλάζουν

Κινούμαστε πια στα όρια του σχολείου και της εκπαιδευτικής ώρας, πέρα απο τον καθηγητή που μπορεί να τεκμηριώσει και να εκπαιδεύσει, μόνος του, τα όποια υποκείμενα απένταντί του

Είμαστε πια σε μια κατάσταση δημιουργίας νέων δικτύων πέρα απο τον διαχωρισμό ψηφιακού και πραγματικού, με πολλαπλούς προωταγωνιστές

Personal tools
  • Log in
  • Login with OpenID
About OLPC
About the laptop
About the tablet
Projects
OLPC wiki
Toolbox