IlośćUczniów Ilość uczniów w Polsce

From OLPC

Jump to: navigation, search

Zgodnie z informacjami z kuratorium ilość szkół w poszczególnych województwach wynosi: (Przyjmuję ilość ogólną szkół, w tym specjalnych i profilowanych)

Ilość uczniów i placówek szkolnych
Kuratorium Szk. Podst. Gimnazjum Szkoły Podst. Szkoły Gimn.
Rzeszów 172 tys. 101,1 tys. 1083 548
Łódź 161 552 99 525 897 426
Małopolskie 233 2278 141 192 1452 708


Pozwoli to określić skalę przedsięwzięcia. Jeśli ktoś zna informacje z innych rejonów Polski będę wdzięczny za pomoc i dopisanie tych danych.

Przy ew. szkoleniach trzeba przyjąć minimum jedną osobę na szkołę. To samo dotyczy serwerów i pamięci masowych dla laptopów uczniowskich.

Personal tools
  • Log in
  • Login with OpenID
About OLPC
About the laptop
About the tablet
Projects
OLPC wiki
Toolbox