Core principles/lang-el

From OLPC
Jump to: navigation, search


  This page is monitored by the OLPC team.
  Μετάφραση του Core principles αρχικό  
  العربية| deutsch | Ελληνικά | english | español | français | 日本語 | 한국어 | português|русский   +/- αλλαγές  

Πέντε αρχές του OLPC

Ιδιοκτησία από παιδιά

Η OLPC δημιούργησε το XO να είναι ένα χαμηλού κόστους, αυτοδύναμο και δυνατό, όμορφο και φιλικό. Σχεδιάστηκε για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι μοναδικό του είδους του.

Το φορητό αυτό μπορεί να μεταμορφωθεί σε κινητό σχολείο: ένα κινητό περιβάλλον εκμάθησης. Το συνδεδεμένο φορητό είναι κάτι παραπάνω από εργαλείο. Είναι ένα νέο ανθρώπινο ψηφιακό περιβάλλον. Ένα δυνατό σημείο του XO είναι η ελεύθερη χρήση του φορητού υπολογιστή στο σπίτι, όπου το παιδί μαζί με την οικογένειά του μπορεί να αυξήσει την χρόνο εκμάθησης που διατίθεται στο σχολικό εργαστήριο ή στην βιβλιοθήκη.

Η ιδιοκτησία του XO είναι ένα βασικό δικαίωμα, που συνδέεται με καθήκοντα και ευθύνες: συμπεριλαμβανομένης της προστασίας, της φροντίδας του φορητού, και τον διαμοιρασμό του δημιουργικού περιβάλλοντος.


Μικρές ηλικίες

Το XO σχεδιάστηκε για τις ηλικίες 6 με 12, καλύπτοντας τις ηλικίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά τίποτα δεν απαγορεύει την χρήση από νωρίτερες ηλικίες. Τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πως να γράφουν ή να διαβάζουν για να ευχαριστηθούν την εκμάθηση με το XO. Το παιχνίδι είναι η βάση της ανθρώπινης εκμάθησης, και οι ψηφιακές δραστηριότητες στο XP βοηθούν με την ανάγνωση και την γραφή.

Κάθε χρόνο μια νέα τάξη με μαθητές θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα. Η εκτίμηση του προγράμματος OLPC θα είναι ουσιαστικά σε κάθε τάξη, κάθε μαθητής θα έχει ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο ή ημερολόγιο με το ιστορικό του εκπαιδευτικού μονοπατιού στις διάφορες δραστηριότητες στο σχολείο. Τα μικρά παιδιά θα μάθουν, τα παιδιά με κινητική και αισθητήρια αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως προσθετικό για να διαβάζουν, να γράφουν, να υπολογίζουν και να επικοινωνούν.

Κορεσμός

Το OLPC έχει δεσμευτεί για στοιχειώδη εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε ως στόχο να επιτευχθεί «ψηφιακή ενσωμάτωση» σε έναν πληθυσμό. Το βασικό σημείο είναι να επιλεχτεί η καλύτερη κλίμακα σε κάθε περίσταση. Μπορεί να είναι μια χώρα, μια περιοχή, ένας δήμος ή ένα χωριό, στο οποίο κάθε παιδί θα είναι κατέχει ένα συνδεδεμένο φορητό.

Όπως και με τους εμβολιασμούς, η ψηφιακή ενσωμάτωση υπονοεί δέσμευση για τη διατήρηση αυτών των εργαλείων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πάροδο του χρόνου. Με αυτό, το σύνολο της κοινότητας γίνεται υπεύθυνο για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και τα παιδιά λαμβάνουν στήριξη από πολλά ινστιτούτα, ιδιώτες και ομάδες που βρίσκονται γύρω τους. Η επικοινωνία βοηθά αυτές οι διαφορετικές κοινότητες θα μεγαλώσουν μαζί και θα επεκταθούν σε πολλές κατευθύνσεις, τόσο σε χρόνο όσο και στο χώρο. Με το χρόνο, το δίκτυο της εκπαίδευσης γίνεται γερό και στερεό, χωρίς την ύπαρξη του ψηφιακού χάσματος.


Σύνδεση-Επικοινωνία

Το XO έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την εφαρμογή ασύρματου δικτύου. Οι φορητοί υπολογιστές συνδέονται με τους άλλους γύρω αυτόματα. Τα παιδιά στη γειτονιά είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με chat, ανταλλάσσουν πληροφοριών στο τοπικό δίκτυο ή διαδίκτυο, φτιάχνουν μουσική μαζί, επεξεργάζονται κείμενα, παίζουν παιχνίδια.

Ο φορητός υπολογιστής μπορεί να φορτιστεί από ηλιακή ή μηχανική ενέργεια, είτε μέσω ειδικών φορτιστών στο σχολείο. Η μοναδική οθόνη του XO επιτρέπει τη χρήση του φορητού υπολογιστή κάτω από ένα λαμπερό ήλιο. Αυτό καθιστά εύκολο για το παιδί σε μια κοινότητα να συνδεθεί με ένα άλλο σχεδόν οπουδήποτε.

Η συνδεσιμότητα θα βρίσκεται παντού. Προτείνουμε ένα νέο είδος σχολείου, ένα «επεκτάσιμο σχολείο» που μεγαλώνει πέρα από τους τοίχους της τάξης. Τέλος, αυτή η συνδεσιμότητα εξασφαλίζει έναν διάλογο μεταξύ των εθνών των γενεών, των εθνών και των πολιτισμών. Στο δίκτυο OLPC θα μιλήσουν κάθε γλώσσα.


Ελεύθερο λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Όλα τα παιδιά είναι μαθητές και δάσκαλοι, και το πνεύμα συνεργασίας ενισχύεται με την χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Ένα παιδί με ένα XO δεν είναι ένας παθητικός καταναλωτής της γνώσης, αλλά ενεργός συμμετέχων σε μια κοινότητα μάθησης. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν αναζητούν νέες ιδέες, λογισμικό, περιεχόμενο, πόρους και εργαλεία και θα πρέπει να είναι σε θέση να μεγαλώσουν μαζί τους. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του OLPC απαιτεί ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, που να οδηγείται εν μέρει από τα ίδια τα παιδιά. Κάθε παιδί με ένα XO μπορεί ενδυναμώσει την μάθηση των άλλων παιδιών. Μπορούν να διδάξουν ο ένας τον άλλον, να μοιράζονται τις ιδέες και την υποστήριξη της ανάπτυξης του άλλου.

Δεν υπάρχει καμία εξωτερική εξάρτηση που να είναι σε θέση να μετατρέψει το λογισμικό στη γλώσσα τους, να φτιάξει το λογισμικό για να διορθώσει τα σφάλματα, και να μετατρέψει το λογισμικό ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Εξάλλου, δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά την αναδιανομή, το OLPC δεν μπορεί να ξέρει και δεν θα πρέπει να ελέγξει πώς τα εργαλεία που δημιουργούμε, θα επαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Ο στόχος του προγράμματος απαιτεί έναν κόσμο με εξαίσιο λογισμικό και περιεχόμενο, και ανοικτά και κλειστό λογισμικό. Τα παιδιά χρειάζονται την ευκαιρία να επιλέξουν από όλο αυτό. Στο πλαίσιο της μάθησης, η γνώση πρέπει να είναι ελεύθερη. Επιπλέον, κάθε παιδί έχει κάτι να προσφέρει, χρειαζόμαστε ένα ελεύθερο και ανοικτό πλαίσιο που να υποστηρίζει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί και να μοιραστεί.