Demo notes/542/lang-he

From OLPC
Jump to: navigation, search
  Translation of Demo notes/542 original  
  english | עברית changes  

מדריך למשתמש

דף זה כולל הוראות בסיסיות לגרסה ("בילד") 542, שהיא גרסת הניסוי מס' 2 המיועדת למחשבי לפטופ מסוג B4. למידע נוסף, ראו הערות לגרסת החומרה החדשה, הערות לגרסת התוכנה החדשה והערות לגרסת הספרייה החדשה (הקישורים הנ"ל מובילים לדפים באנגלית).

דף זה מתורגם לשפות אחדות והתרגומים משולבים במערכת הוויקי. להלן כמה גרסאות DOC הכוללות גם אלמנטים של ויקי:


הערות חשובות

אנא שימו לב, מחשבי לפטופ מסוג B4 הם בגרסת בטא, אך גרסת התוכנה היא גרסת אלפא. גרסת הניסוי מס' 3 צפויה להיות גרסת הבטא הראשונה של התוכנה. יש עדיין באגים (למערכת המעקב אחר באגים, אנא פנו לאתר http://dev.laptop.org), ולא כל הרכיבים שמישים בשלב זה.

יש עדיין בעיות משמעותיות בניהול אספקת הכוח. אורך חיי הסוללה ישתפר עם הזמן.

פרטים נוספים על מצבם של רכיבי תוכנה שונים נמצא בדף OLPC Trial-2 Software Release Notes במערכת הוויקי הזאת.

התחלה

סקירת המחשב

נוריות נמצאות מעל המצלמה והמיקרופון, והן מורות אם אחד הרכיבים, או שניהם, פועלים.

המקלדת

Trackpad.png


החלק המרכזי של משטח הרישום, המכונה "משטח עקיבה" (הקטע בתמונה הצבוע אפור) יכול לשמש כמכשיר הצבעה (במקום עכבר). הניעו את האצבע על משטח העקיבה כדי להזיז את הסמן. אפשר להשתמש בחרט קהה על גבי כל חלק של משטח הרישום.

פתיחת הלפטופ

יש לאחוז בידית ולהזיז אותה ממך והלאה. יש להרים את שתי ה"אנטנות" ("אוזני החמור") ולכוון אותן אליך עד שנשמע קול נקישה.

הצג של הלפטופ והמקלדת מחוברים בציר. כדי לפתוח את הלפטופ, יש להרים את הצג, תוך החזקת המקלדת למטה.

שימו לב, מכשירי הלפטופ בתמונות הם מסוג B2. למכשירים מסוג B4 יש ... XO על גבם.

הדלקה וכיבוי

נורית ההדלקה נמצאת בפינה הימנית התחתונה של מסגרת המסך. יש ללחוץ על כפתור ההדלקה כדי להדליק את הלפטופ. נורית ההדלקה הירוקה תידלק מיד, אבל יש להמתין כשתי דקות עד שהמחשב ישלים את תהליך האתחול.

כשהמחשב פועל, אפשר לעצור אותו על-ידי לחיצה חטופה על כפתור ההדלקה. כדי לכבות את המחשב לגמרי יש ללחוץ על כפתור ההדלקה במשך 10 שניות.

שימוש בפלטופ

התצוגה הראשית

התצוגה הראשית כוללת את האייקון XO (צורת XO במרכז המסך), את מעגל הפעילויות (שכולל את אייקון הפנקס - ספר ועיפרון), את סמן מצב הרשת (מעגל או משולש הנמצאים מעל "מעגל הפעילויות"), את סמן מצב הסוללות (נמצא מתחת ל"מעגל הפעילויות") ואת המסגרת.

אפשר תמיד לחזור לתצוגה הראשית, גם לאחר כניסה לפעילות כלשהי, באמצעות לחיצה על הכפתור "בית" (מסומן במעגל שבתוכו נקודה) Key zoom.jpg, או באמצעות הקלקה על האייקון "בית" (מסומן באותה צורה) הנמצא על המסגרת (כמתואר לעיל).

אייקון XO

Each laptop is assigned a color dyad that is used as an identifier throughout the interface.

A menu (hover menu) appears when you place the cursor over the XO icon in the center of the screen. As of Build 542 (software build installed on this laptop), this menu is only used to shutdown the laptop. See image above. In the future, it may be used for setting user preferences, such as colors. The XO can also be shutdown by holding the Power On/Off button down for 10 seconds.


מעגל הפעילויות

The circle around the XO icon is used to display activities that are currently running on the laptop. The Journal is always displayed at the bottom of the circle (Journal-icon.png). You can resume an activity by clicking on its iconic representation in the circle.

מצב הרשת

The status of the wireless network is indicated by either a circle (mesh) or triangle (access point--school server or other network) on the Home View. Details regarding connectivity are described below.

מצב הסוללה

מצב הסוללה מסומן באמצעות אייקון הסוללה. האייקון מתמלא בצבע משמאל לימין כדי לתאר את מצב הטעינה הנוכחי. העברת הסמן מעל האייקון גורמת להופעת תפריט עם מידע נוסף. שימו לב, נורית הסוללה הנמצאת בפינה הימנית התחתונה של הצג נדלקת כשהסוללה נטענת. צבע הנורית משתנה מצהוב לירוק. צבע אדום מעיד על כך שהסוללה חלשה.

מסגרת

המסגרת מופיע תמיד בתצוגה הראשית. אתה יכול להסתיר את המסגרת, ולהציג אותה מחדש, באמצעות הכפתור "מסגרת" הנמצא בפינה הימנית העליונה של המקלדת Key frame.jpg, או באמצעות הזזת הסמן לאחת הפינות של המסך (המכונות "פינות חמות").

Upper-left icons on the keyboard and display (Keys to help navigate around the laptop)

542-homeview-zoom.png

 • Circle with eight dots: This icon takes you to the Neighborhood View; you can view network resources and other users on the mesh network;
 • Circle with three dots: This icon takes you to the Group View; you can see users you have identified as friends;
 • Circle with one dot: This icon takes you to the Home View;
 • Circle with rectangle: This icon returns you to your last open activity, so you can resume work on your current activity.

Bottom icons found on the display (Keys to take you to activities)

Different builds have different collections of activities. In Build 542, the activities available are (from left to right on the menu bar):


Blockparty.pngPaint.pngCalculator.pngWrite.pngChat.pngEtoysicon.pngFile:Web.pngNews.pngConnect4.pngFile:Watch&listen.pngTamtam.pngTurtleart.pngRecord.png


Right-side icons on the display (your XO buddies)

This menu found on the right-hand side of the Frame contains the XO icons of the people with whom you are collaborating on XO online projects.

Left-side icons on your display (clipboard)

The menu on the left side of the Frame contains the icons for the clipboard. Most activities support drag and drop onto and off of the clipboard.

Neighborhood View

Neighborhood Icon


From the Neighborhood View (sometimes referred to as the Mesh View), you can see who is present on the network; which activities and objects are being shared; and which networks are available. You can access the Neighborhood View by pressing the Neighborhood Key (circle with eight dots -- Key zoom.jpg) or by pressing the Neighborhood Icon on the Frame.


Your XO icon appears in the center of the screen in the Neighborhood View. Moving your cursor over another XO icon will bring up a menu that provides additional details (user's name) and actions you can take (add to list of Friends). For example:


התחברות

Icon representations in the Neighborhood View include the circle for the mesh network 542-mesh-meshicon.png and triangles for the infrastucture 542-mesh-apicon.png access points (school server or other networks). (The access points are randomly color-coded.) By default, the Network Manager (software program internal to the laptop) first tries to connect to a school server; if the connection to the school server fails, the Network Manager tries to connect with an access point (a network); if connection to the access point fails, the Network Manager connects to a mesh point on Channel 1. This searching process can take up to five minutes, since there are many channels to check and timeouts associated with each one. You can override the Network Manager by clicking on a triangle (access point). The interior of the triangle (or circle) blinks while the connection is being established. The exterior of the triangle (or circle) will blink when the connection is established. (If you are connecting to a WEP access point, you will be prompted for a hexadecimal key. We currently do not support WPA access point.)

More details regarding the connection:

 • if you connect to an access point, your laptop becomes a mesh portal point—other XO laptops in the vicinity will be able to connect to the Internet through your laptop;
 • similarly, if there is another XO laptop connected to an access point, you can connect to that laptop—and the Internet—through the mesh;
 • if there are no access points available, your laptop will default to a mesh point on Channel 1, which enables your laptop to connect to other laptops;
 • please be patient; it takes the Network Manager up to five minutes to progress through a number of the options until it finds a suitable connection.

הצטרפות לפעילות

From the Neighborhood View (also, called Mesh View), moving the cursor over an activity icon and pressing enter launches that activity on your laptop as a collaboration. Details of the collaboration vary from one activity to another.

הוספת חבר

Hovering over an XO icon creates a pop-up window with the name of the person associated with that icon and a menu that can be used to add this person to your Group View as a friend. Move the cursor to and select "Make a Friend" to add this person.

Group View

From the Group View (also known as the Friends View), you can see which friends are on the network. You can access this view by pressing the Group Key (circle with three dots -- Key zoom.jpg) or by pressing on the Group Icon on the Frame.

מעגל הפעילויות

You can initiate activities from the Home View by pressing the icon for that activity from the menu bar located at the bottom of the Frame. An icon representing the activity you started will appear in the Activity Circle and blink for a few seconds before launching into that activity. If you leave your activity without closing it, you can resume your current activity by pressing the Actitvity Key (circle with rectangle --Key zoom.jpg) or by pressing the Activity Icon on the Frame.

You can open activities until the ring is full; you will not be able to start any more activities until you close one or more.

פעילויות

Switching between activities

Multiple activities can run at once. You can move between running activites by returning to the Home View (key with one dot—Key zoom.jpg) and clicking on an activity found in the Activity Circle.

Exiting Activities

Every activity has an Activity tab that includes a Stop Icon 542-stopicon.png. Clicking on this icon exits the activity. Alt-C works -- in most cases—as a shortcut for exiting activities. (The Keep Icon 542-keepicon.png will be used for version control in the Journal.)

An instance of the activity can be renamed by typing into the text field (542-textfield.png) on the Activity Tab.

Many activities can be run either stand-alone or shared with other users on the mesh by selecting "My Neighborhood" within the activity (542-sharemenu.png).

542-activity-tab.png

Journal

The Journal is accessed from the Journal Icon (Journal-icon.png) at the bottom of the Activity Circle on the Home View.

The Journal automatically logs your activities on the laptop. From the Journal, you can search by keyword and sort by activity or date. Clicking on an entry brings up a detail page from which you can resume an activity (by clicking on the Activity Icon or Key542-resumeicon.png) or copy its contents onto the clipboard (by pressing on the Copy Icon 542-copyicon.png).

The Journal also supports external media. When a USB key is inserted into the machine, the contents from the USB key are entered into the datastore of the laptop and become accessible through the Journal. Click on the USB icon Journal-usb.png to access the content. You can also drag and drop Journal entries on to or off of a USB key.

Browse

Browse is an Internet browser.

To launch the web browser, click the Globe Icon File:Web.png on the Frame. The browser has two tabs: the standard Activity Tab and a Browser Tab. The Browser Tab has an address field, forward and backward history buttons, as well as a reload button.

Etoys

Squeak Etoys is a media-rich authoring environment with a simple, powerful scripted object model for many kinds of objects created by end-users that runs on many platforms. It includes 2D and 3D graphics, images, text, particles, presentations, web-pages, videos, sound and MIDI, etc. It includes the ability to share desktops with other Etoy users in real-time, so many forms of immersive mentoring and play can be done over the Internet.

From the Frame, press the shooting-star icon Etoysicon.png; the Etoys activity will load and present a launch screen.

There is a PDF guide to Etoys, and other tutorials here.

TamTam

TamTam is a suite of three music and sound related activities for the XO. TamTam is written in python with some C functions for speed-critical services. The audio engine for TamTam is Csound.

From the Home View Frame, click on the drum icon—Tamtam.png.

Use the keyboard to play sounds at different pitches.

Use TamTam Edit to compose music.

Use TamTam Synth Lab to create new instruments.

Record

This activity uses a camera to take still pictures or videos.

The video and still image record activity is launched by pressing on the Camera (Eye) Icon—Record.png in the Frame. If you share the camera activity, then a Camera Icon appears in the Neighborhood View. Other users can launch the Record Activity from the Neighborhood View (542-mesh-cameraicon.png) and share pictures.

Watch and Listen

Watch and Listen is based on the Helix multimedia player. It supports a variety of audio and video formats. Launch the Watch and Listen progrm by clicking on the File:Watch&listen.png icon in the Frame.

Write

Write, based on the Abiword word processor, is a basic word processor. To launch Write, press the Write icon Write.png in the Frame. When shared, multiple people can simultaneously edit the same document (i.e., group editing). To launch Write as a group activity, press the Write Icon from the Neighborhood View (542-mesh-writeicon.png).

Calculate

Calculator activity provides classic calculator functions such as add, subtract, divide and multiply, as well as scientific functions such as cos, sin, exp, etc. To launch the Calculator application press the calculator icon Calculator.png from the Frame.

Turtle Art

Turtle Art is a logo-like application that draws colorful art via a turtle and scratch-like visual programming elements that snap together in compilable ways.

To launch the Turtle Art application press the Turtleart.png icon on the menu bar in the Frame.

Read

The Read (PDF) Activity allows you to share books on the mesh (in the Neighborhood View) 542-mesh-readicon.png.

Chat

The Chat activity provides a simple interface for collaborative discussion, be it between two individuals or among a group as large as an entire classroom.

To start a chat, open the Chat Activity by clicking on the balloon icon—Chat.png in the Frame. A Chat Icon will appear in the Neighborhood View on each laptop in the mesh: other users can join the chat by clicking on this icon (542-mesh-chaticon.png). Enter text at the bottom of the screen on one XO, and the text will appear on the screen on other XOs engaged in the chat.

BlockParty

BlockParty is a falling-blocks puzzle game; the object of the game is to create a horizontal line of blocks wthout gaps. Launch Block Party by pressing the Blockparty.png icon on the meunu bar in the Frame.

Draw

This is an activity to make drawings and paintings. Launch Draw by pressing the Draw icon Paint.png on the menu bar in the Frame.

Connect4

Connect4 is a two-player game; the object of the game is to be the first player to place four circles in a row.

To connect another player to the game, Player One launches the game from the menu bar on the Frame Connect4.png. Player Two joins the game by selecting the Connect4 icon in the Neighborhood View (542-mesh-connect4-icon.png).

News Reader

The NewsReader activity provides an interface for viewing news feeds (RSS feeds--Really Simple Syndication) of current news.

To launch the News Reader, press the News Reader iconNewsfeed.png on the menu bar on the Frame.

הערות

פעילויות אחרות

There are many more Activities that can be loaded onto the laptop. Automatic installation is working in recent builds (547+) but not yet in Build 542.

Sunlight-readable display

The XO's unique display works both indoors and in direct sunlight. The display works in the following ways:

 • A color image is generated from the backlight passing through color filters in the display.
 • A high-resolution grayscale (black and white) image is generated from ambient light reflecting off of mirrors in the display.
 • When the backlight is on and there is a source of ambient light—the sun, a room light, etc.—you see the combination of two displays.
 • You can save power (and thus extend battery life) by turning the backlight off. The display remains visible, but there is no color.
 • If the ambient light is too intense, the color is washed out; typically you would turn off the backlight in sunlight.

On the top row of the keyboard, there are three long buttons. The long button on the far right controls the lighting and sound on the display.

Key brightness-volume.png

This long button contains four keys. The left two keys control the lighting.

 • The small sun key on the left dims the backlight when pressed; repeated presses on this key puts the display into black and white mode.
 • The large sun key, the second key from the left, increases the brightness of the backlight and enables color mode when pressed repeatedly.

The two keys on the right of the long button are used to decrease and increase speaker volume.

Handheld mode (or eBook mode)

When in the eBook mode, the keyboard and touchpad are covered. Only the game controller buttons, which can be used for scrolling, the camera, and the microphone, work.

Keyboard shortcuts

Ctrl-C – copy
Ctrl-V – paste
Ctrl-X – cut
Alt-C – quit
Ctrl-Alt-Erase – restart Sugar (and X Windows)
Alt-= – toggle on/off developer console
Ctrl-Alt-F1 – console (1)
Ctrl-Alt-F2 – console (2)
Ctrl-Alt-F3 – X Windows
Alt-1 – save snapshot of screen into the Journal

(F1 is the same as the Neighborhood View Key; F2 is the same as the Friends View Key; F3 is the same as the Home View Key.)

באגים ו/או בעיות מוכרות

Audio suspend problem

There is a bug that causes the laptop to squeal if it goes into suspend mode while using TamTam. Please exit TamTam before closing the laptop (which puts it into suspend mode). The work-around is to turn off the laptop: When it is turned back on, the squeal is gone. (NOTE: fixed in later builds)

בעיות באייקון מצב הסוללה

The battery status icon does not always accurately reflect the percentage of charge left in the battery. Please monitor the battery LED located in the right-bottom corner of the display to determine when to recharge. If the battery LED is red, battery needs to be recharged.

מקשים בלתי פעילים

75 — Journal search key
75 — Bulletin-board key
Key grableft.png Key grabright.png — Grab keys (on either side of the space bar)
Key viewsource.png — View-source key (NOTE: enabled for Browse in later builds)