OLPC Nepal/lang-ne

From OLPC
Jump to: navigation, search


  अनुवादित OLPC Nepal आधार लेख  
  english | नेपाली   +/- परिवर्तनहरु  
2007 status: green
green        


OLPC Nepal/lang-ne/Country info

जानकारी

ई-मेल समुह: ओएलपीसी नेपाल

वार्तालाप स्थान: #olpcnepal @ irc.freenode.net

वर्तमान अवस्था

नेपाल सरकारले प्रति बच्चा एक ल्यापटप कार्यक्रमको लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा समिति गठन गरि कार्य गरिरहेको छ ।

  • Steering Committee -- Secretary of Ministry of Education chairs this
  • समन्वय समिति -- Director of Department of Education chairs this
  • कार्य दल -- Deputy Director of Department of Education chairs this

कार्यान्वयन

परिक्षण