OLPC cu soft liber

From OLPC
Jump to: navigation, search

Ce înseamnă Deschis: Software Liber şi OLPC

Autor: Benjamin Mako Hill Traducere: Alexandru Ioan Căbuz

Laptopul va pune la dispoziţia copiilor tehnologia ca şi cale spre libertate şi împuternicire. Succesul proiectului în pofida unei diversităţi mondiale copleşitoare va fi posibil numai îmbrăţişând o abordare Deschisă şi dând utilizatorilor şi programatorilor Laptopului o largă şi profundă libertate.

Pe măsură ce copiii cresc şi preocupările lor evoluează, sistemul şi programele aferente ar trebui să evolueze corespunzător şi să constituie o cale spre alte tehnologii.

Pentru a atinge aceste precum şi alte scopuri practice, şi pentru a rămâne fideli principiilor pe care credem că succesul platformei noastre se va baza, insistăm ca softwareul platformei Un Laptop Pentru Fiecare Copil:

  • Să includă codul sursă şi să permită modificări astfel încât programatorii, guvernele care sunt clienţii noştri, şi copiii care vor folosi Laptopul să se poată uita sub capotă şi să schimbe Softwareul pentru a îl adapta unei diversităţi aproape inimaginabile. Softwareul nostru va trebui de asemenea să fie o platformă de dezvoltare şi programare autonomă (auto-găzduită).
  • Să permită distribuirea de copii modificate sub aceeaşi licenţă pentru ca libertăţile de care depinde succesul programatorilor noştri să rămână la dispoziţia utilizatorilor şi programatorilor care vor defini generaţia următoare a softwareului. Utilizatorii şi clienţii noştri trebuie să poată localiza sistemul în limba lor, să îl întreţină corectând defecte, şi să reorienteze utilizarea Softwareului în concordanţă cu nevoile lor.
  • Să permită redistribuirea softwareului fără aprobare explicită -- fie de sine stătător, sau ca parte dintr-o distribuţie compusă -- pentru că nu putem să ştim şi nu ar trebui să controlăm cum sunt folosite în viitor instrumentele informatice pe care le creăm. Copiii vor creşte şi vor depăşi platforma noastra, iar platforma va trebui sa poată creşte odată cu ei.
  • Să nu necesite plata unor taxe pe proprietate intelectuală (royalties) pentru redistribuire sau modificare, din motive economice şi pragmatice evidente în contextul proiectului nostru.
  • Să nu discrimineze împotriva persoanelor, grupurilor, sau domeniilor de aplicare. Puterea Softwareului nostru va veni prin capacitatea sa de a creşte şi de a se schimba şi evolua odată cu copiii în diverse situaţii.
  • Să nu impună restricţii asupra altor programe care ar putea fi distribuite odata cu el. Licenţele software nu trebuie să interzică nici distribuţia softwareului proprietate, nici softwareului ”copyleft” pe platforma noastră. Lumea softwareului este largă şi diversă, şi pentru ca acest proiect să reuşească trebuie să putem avea acces la orice fel de software, fie el deschis sau închis.
  • Să permită acestor drepturi să fie transmise odată cu softwareul. Asta înseamnă că nu trebuie să folosim o licenţă specifică proiectului, organizaţiei, sau clienţilor Laptopului de $100. Deşi noi suntem programatorii acestei platforme azi, utilizatorii ei sunt programatorii de mâine, şi platforma se va putea transforma, va fi transmisă şi va putea reuşi doar prin ei. Vor avea nevoie de aceleaşi drepturi ca şi noi.
  • Să nu ducă povara unor brevete software care să restricţioneze modificarea sau utilizarea descrisă mai sus. Toate brevetele existente pe softwareul nostru trebuie să fie sub-licenţiabile pentru a permite utilizatorilor noştri să folosească sau să vândă toate versiunile derivate care se folosesc de brevetul respectiv.
  • Să susţină şi să promoveze tipuri şi formaturi de fişiere libere şi neîmpovărate de brevete.
  • Să poată fi construit pe baza unor instrumente neîmpovărate de brevete (d.ex. compilatoare).