PO-laptop.org-top-level-vi

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Được dịch từ PO-laptop.org-top-level-en-US bản gốc  
  el | en | eo | es | fi | fr |hu | id | is | it | ja | ko | ne | nl | pl | pt | ro | ru | sr |sw | zh (s) sự thay đổi  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

The PO files are organized by sections:

Basic terms common to many pages, and pages that represent the top level of the website hierarchy: PO-laptop.org-top-level-vi PO-laptop.org-top-level-en-US
Individual sections: PO-laptop.org-vision-vi PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-vi PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-vi PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-vi PO-laptop.org-children-en-US
Auxilliary pages: PO-laptop.org-auxiliary-vi PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-vi PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-vi PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 01-08-20008 08:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 01-08-2008 08:08-0500\n"
"Last-Translator: bautroibaola <bautroibaola@gmail.com>\n"
"Language-Team: tiếng Việt <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#
# general terms and content used on many pages
#

msgid "align"
msgstr "_: the alignment (left or right) of your language goes here"

msgid "lang"
msgstr "vi"

msgid "xml:lang"
msgstr "vi"

msgid "olpc"
msgstr "Mỗi Đứa trẻ một Máy tính xách tay (OLPC)"

msgid "titletext"
msgstr "một máy tính xách tay giá rẻ đã kết nối Internet cho việc học tập của trẻ em trên thế giới"

msgid "description"
msgstr "Mỗi Đứa trẻ một Máy tính xách tay (OLPC), là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên hỗ trợ việc nghiên cứu để phát triển một dòng máy tính xách tay giá rẻ và được kết nối Internet, một công nghệ có thể cách mạng hóa cách mà chúng ta giáo dục trẻ em trên toàn thế giới."

msgid "keywords"
msgstr "OLPC, One Laptop per Child, Mỗi Đứa trẻ một Máy tính xách tay, Máy tính xách tay, tình nguyện viên, trẻ em, laptop, educational proposition, volunteering, children, children expressing, children exploring, children learning, children resources, education, OLPC Wiki, OLPC learning vision, open source software, non-profit association, humanitarian project, OLPC foundation."

msgid "copyright"
msgstr "Content is available under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/" target="_blank">Creative Commons Attribution 2.5</a>"

msgid "copyrightnolink"
msgstr "Content is available under Creative Commons Attribution 2.5"

msgid "skiplink"
msgstr "Bỏ qua nội dung này"

msgid "logo"
msgstr "trở về trang chủ"

msgid "readmore"
msgstr "xem thêm"

msgid "viewtimeline"
msgstr "xem mốc thời gian"

msgid "vision"
msgstr "tổng quan"

msgid "visionlink"
msgstr "liên kết đến tổng quan"

msgid "mission"
msgstr "sứ mệnh"

msgid "missionlink"
msgstr "liên kết đến sứ mệnh"

msgid "progress"
msgstr "tiến trình"

msgid "progresslink"
msgstr "liên kết đến tiến trình"

msgid "news"
msgstr "tin tức"

msgid "newslink"
msgstr "liên kết đến tin tức"

msgid "people"
msgstr "con người"

msgid "peoplelink"
msgstr "liên kết đến con người"

msgid "laptop"
msgstr "máy tính xách tay"

msgid "laptoplink"
msgstr "liên kết đến máy tính xách tay"

msgid "hardware"
msgstr "phần cứng"

msgid "hardwarelink"
msgstr "liên kết đến phần cứng"

msgid "software"
msgstr "phần mềm"

msgid "softwarelink"
msgstr "liên kết đến phần mềm"

msgid "interface"
msgstr "giao diện"

msgid "interfacelink"
msgstr "liên kết đến giao diện"

msgid "design"
msgstr "thiết kế"

msgid "designlink"
msgstr "liên kết đến thiết kế"

# please note that we are referring to the foundation as "participate" on the page, hence the mismatch between the id and the string below.
msgid "foundation"
msgstr "tham gia"

msgid "foundationlink"
msgstr "liên kết đến tham gia"

msgid "purpose"
msgstr "mục đích"

msgid "purposelink"
msgstr "liên kết đến mục đích"

msgid "program"
msgstr "chương trình"

msgid "programlink"
msgstr "liên kết đến chương trình"

msgid "participate"
msgstr "tham gia"

msgid "participatelink"
msgstr "liên kết đến tham gia"

msgid "propose"
msgstr "mục đích"

msgid "proposelink"
msgstr "liên kết đến mục đích"

msgid "children"
msgstr "trẻ em"

msgid "childrenlink"
msgstr "liên kết đến trẻ em"

msgid "olpcwiki"
msgstr "olpc wiki"

msgid "olpcwikilink"
msgstr "liên kết đến OLPC wiki"

msgid "career"
msgstr "nghề nghiệp"

msgid "careerlink"
msgstr "liên kết đến nghề nghiệp"

msgid "contact"
msgstr "liên hệ"

msgid "contactlink"
msgstr "liên kết đến liên hệ"

msgid "sitemap"
msgstr "bản đồ website"

msgid "sitemaplink"
msgstr "liên kết đến bản đồ website"

msgid "languages"
msgstr "ngôn ngữ"

msgid "languageslink"
msgstr "liên kết đến ngôn ngữ"

msgid "contribute"
msgstr "đưa một máy tính xách tay"

msgid "contributelink"
msgstr "tặng một máy tính xách tay cho một đứa trẻ hôm nay"

msgid "gettingstarted"
msgstr "hãy bắt đầu"

msgid "activities"
msgstr "các hoạt động"

msgid "altlogo"
msgstr "logo: mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay"

msgid "altlogofoundation"
msgstr "logo: quỹ tài trợ mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay"

msgid "educationalproposition"
msgstr "vấn đề giáo dục"

msgid "FAQ"
msgstr "những câu hỏi thường gặp"

msgid "designedby"
msgstr "Được thiết kế bởi"

msgid "poweredby"
msgstr "Được phát triển bởi"

msgid "highlights"
msgstr "điểm nổi bật"

msgid "features"
msgstr "điểm đặc trưng"

msgid "specs"
msgstr "chi tiết kỹ thuật"

msgid "benefits"
msgstr "lợi ích"

msgid "principles"
msgstr "nguyên tắc"

msgid "demo"
msgstr "xem thử"

msgid "developers"
msgstr "các nhà phát triển"

msgid "exploring"
msgstr "khám phá"

msgid "expressing"
msgstr "thể hiện"

msgid "learning"
msgstr "học hỏi"

msgid "resources"
msgstr "tài nguyên"

msgid "December"
msgstr "Tháng mười hai"

msgid "November"
msgstr "Tháng mười một"

msgid "October"
msgstr "Tháng mười"

msgid "September"
msgstr "Tháng chín"

msgid "August"
msgstr "Tháng tám"

msgid "July"
msgstr "Tháng bảy"

msgid "June"
msgstr "Tháng sáu"

msgid "May"
msgstr "Tháng năm"

msgid "April"
msgstr "Tháng tư"

msgid "March"
msgstr "Tháng ba"

msgid "February"
msgstr "Tháng hai"

msgid "January"
msgstr "Tháng một"

#
# These pages (vision, laptop, foundation, and children) are used for the top level of the hierarchy
#

#: vision.html

msgid "visiontitle"
msgstr "Tổng quan: Trẻ em ở các quốc gia đang phát triển chưa được hưởng một nền giáo dục thỏa đáng"

msgid "visiondescription"
msgstr "Gần 2 tỉ trẻ em ở các quốc gia đang phát triển chưa được hưởng một nền giáo dục thỏa đáng. Điều này gây nên một hậu quả nghiêm trọng về mặt con người cũng như xã hội. Trẻ em phải sống trong một cuộc sống nghèo nàn và cô độc."

msgid "visionkeywords"
msgstr "OLPC, One Laptop per Child, laptop, education, traditional education, poverty, isolation, learning, building schools, hiring teachers, buying books, educational experience, computer, programmable tool."

msgid "visionp1"
msgstr "“Đây là một dự án giáo dục, không phải là một dự án kinh doanh máy tính xách tay.”"

msgid "visionp2"
msgstr "— Nicholas Negroponte"

msgid "visionp3"
msgstr "Mục tiêu của chúng tôi: Tạo ra những cơ hội mới cho trẻ em trên toàn thế giới để chúng có thể tự mình khám phá, trải nghiệm, và thể hiện bản thân."

msgid "visionp4"
msgstr "Để hiểu nguồn gốc của dự án, hãy quay về bốn thập kỷ trước vào những ngày đầu của máy vi tính, khi mà hầu hết các máy đều có kích thước của một chú khủng long nhỏ, và hầu như không ai mơ tưởng rằng ngày nào đó trẻ em có thể sử dụng chúng. Nhưng các nhà tư tưởng tiến bộ như Seymour Papert không chấp nhận thực tại đó, ông đã đi những bước đi dài từ lý thuyết cơ bản đến việc ứng dụng thực tế nhằm phát huy sức mạnh to lớn của máy tính cá nhân như là một công cụ học tập cho trẻ em."

msgid "visionp5"
msgstr "Máy tính xách tay là một đề tài "nóng bỏng" cho các trang báo quốc tế. Bấm vào đây để có được những tin tức mới nhất về OLPC."

msgid "visionp6"
msgstr "OLPC được sáng lập bởi Nicholas Negroponte với nòng cốt là những chuyên gia của Media Lab, và nhanh chóng kết nạp thêm những thành viên mới tận tụy và tài năng từ các lĩnh vực học viện, công nghiệp, nghệ thuật, kinh doanh, và cộng đồng mã nguồn mở. Each individual involved brings a unique skill set, and a deep personal passion, to the project."#: laptop.html

msgid "laptoptitle"
msgstr "Máy tính xách tay: Một công cụ học tập được tạo ra dành riêng cho trẻ em ở các quốc gia đang phát triển"

msgid "laptopdescription"
msgstr "The laptop is a potent learning tool created expressly for the world's poorest children living in its most remote environments. The laptop was designed collaboratively by experts from both academia and industry."

msgid "laptopkeywords"
msgstr "OLPC, One Laptop per Child, laptop, XO laptop, learning tool, nonprofit humanitarian project, flexible, ultra low-cost, power-efficient, responsive, durable machine, hardware, wireless router, TFT screen, self-refreshing display, resolution, transmissive mode, full-color mode, reflective mode, high-resolution mode, LCD power consumption, CPU, video camera, external USB2.0 ports, SD-card slot, memory, chipset, graphics controller, flexible design , design, kid-sized, NiMH batteries, recharge-cycle, toxic heavy metals, learning experience, linux, open-source, FOSS."

msgid "laptoph1"
msgid "phần cứng"

msgid "laptopp1"
msgstr "A unique machine with features created specifically for children of the emerging world."

msgid "laptoph2"
msgid "phần mềm"

msgid "laptopp2"
msgstr "We want the child to interact with the laptop on as deep a level as he or she desires. Children program the machine, not the other way around."

msgid "laptoph3"
msgid "giao diện"

msgid "laptopp3"
msgstr "The laptop has a user interface that graphically embraces the spirit of the network. It is all about community and collaboration—working and playing together to learn, create and communicate."

msgid "laptoph4"
msgid "thiết kế"

msgid "laptopp4"
msgstr "This is a very distinctive machine; rugged, durable, and child-friendly, inside and out."

#: foundation.html

msgid "foundationtitle"
msgstr "One Laptop per Child Foundation, Invest your money and your time - OLPC Foundation"

msgid "foundationdescription"
msgstr "Learn about the mission of the OLPC Foundation, its organization and leadership."

msgid "foundationkeywords"
msgstr "OLPC Foundation, non-profit association, tax-exempt social benefit organization, mission, grassroots initiatives, learning tools, education, children, Cambridge Center, Cambridge Massachusetts, Nicholas Negroponte, Ashton Hawkins, Robert D. Fadel, Calestous Juma."

msgid "giveagift"
msgstr "trao một món quà"

msgid "foundationp1" 
msgstr "Learn about the mission of the OLPC Foundation, its organization and leadership. "

msgid "foundationp2"
msgstr "See the kinds of programs under consideration by the Foundation. "

msgid "foundationp3"
msgstr "Get involved with One Laptop per Child by investing in one or more programs and volunteering your services. "

msgid "foundationp4"
msgstr "Propose a Special Laptop Program or Grassroots Learning Initiative. "

#: children.html

msgid "childrentitle"
msgstr "Trẻ em: Trẻ em rất tích cực trong việc xây dựng kiến thức"

msgid "childrendescription"
msgstr "Children actively engage in knowledge construction and are not limited to passive reception of information. They can learn by teaching, actively assisting other learners and thereby liberating the teacher to focus her experience and expertise where most needed."

msgid "childrenkeywords"
msgstr "OLPC, One Laptop per Child, laptop, education, poverty, children isolation, learning, schools, teachers, books, school equipment, developing world, computer, knowledge, potential"

msgid "childrenp1"
msgstr "The laptop gives learners opportunities they have not had before. Tools such as a Web browser, rich media player, and e-book reader bring into reach domains of knowledge that are otherwise difficult-or impossible-for children to access."

msgid "childrenp2"
msgstr "The laptop helps children build upon their active interest in the world around them to engage with powerful ideas. Tools for writing, composing, simulating, expressing, constructing, designing, modeling, imagining, creating, critiquing, debugging, and collaborating enable children to become positive, contributing members of their communities."

msgid "childrenp3"
msgstr "The laptop takes learners beyond instruction. They are actively engaged in a process of learning through doing. Children also learn by teaching, actively assisting other learners."

msgid "childrenp4"
msgstr "The laptop not only delivers the world to children, but also brings the best practices of children and their teachers to the world. Each school represents a learning hub; a node in a globally shared resource for learning."


#
# These pages are linked from all pages
#

#: contact.html

msgid "contacth1"
msgstr "How to get in touch with OLPC"

msgid "contactp1a"
msgstr "Because we are a small, non-profit organization—and the response to the XO laptop has been so great—we regret we will not be able to reply to all inquiries. Many of your questions are answered in our list of frequently asked questions. Please read them here before contacting us:"

msgid "contactp1b"
msgstr "For questions not answered in the FAQ, please allow at least one week for a response. Thank you for your interest and your patience."

msgid "contacth2"
msgstr "Thông tin chung:"

msgid "contacth3"
msgstr "For <b>all</b> press and media inquiries:"

msgid "contacth4"
msgstr "Các vấn đề phần cứng, phần mềm và công nghệ:"

msgid "contacth5"
msgstr "For government inquiries:"

msgid "contacth6"
msgstr "Inquiries about donating content:"

msgid "contacth7"
msgstr "Các cơ hội cho tình nguyện viên:"

msgid "contacth8"
msgstr "More ways to give:"

msgid "contactp8a"
msgstr "For information about other ways to donate to OLPC, please email: "

msgid "contactp8b"
msgstr "For donating stocks, please email: "

msgid "contacth9"
msgstr "Give Many:"

msgid "contactp9a"
msgstr "For donations of 100 or more laptops for which you may designate the recipient, please visit"

msgid "contactp9b"
msgstr "For general questions about Give Many, please email: "

msgid "contactp9c"
msgstr "Hoặc, vui lòng gọi số: 1-800-379-7017"

msgid "contacth10"
msgstr "Give One Get One:"

msgid "contactp10a"
msgstr "Our Give One Get One program concluded on 31 December 2007. If you participated in Give One Get One, thank you! A child in need will receive an XO laptop because of your generosity. We hope you enjoy the XO that you receive. Please note that some orders are still being filled, so please be patient for your XO to arrive."

msgid "contactp10b"
msgstr "If you have a question about your Give One Get One order, please visit <a href="http://www.laptopgiving.org" target="_blank">laptopgiving.org</a> or email <a href="mailto:service@laptopgiving.org">service at laptopgiving.org</a>."

msgid "contactp10c"
msgstr "(When you email <a href="mailto:service@laptopgiving.org">service at laptopgiving.org</a>, please make sure that you get a “bounce-back” reply soon after emailing. If you do not see this email, please check the “bulk” or “spam” folder in your email program to see if the reply was caught there. A Give One Get One customer-service representative will get back to you with an answer to your inquiry within a few business days.)"

msgid "contactp10d"
msgstr "If you have a <b>technical</b> question about your XO laptop, please refer to the links below; if you are still having trouble, please email <a href="mailto:help@laptopgiving.org">help at laptopgiving.org</a>."

msgid "contactp10e"
msgstr "Helpful technical links:<br/><a href="http://laptop.org/start">getting started</a><br/><a href="http://laptop.org/start/troubleshooting.shtml">troubleshooting</a><br/><a href="http://wiki.laptop.org/go/Support_FAQ" target="_blank">Support FAQ</a>"

#: languages.html

msgid "languagesh1"
msgstr "Giúp chúng tôi biên dịch trang web OLPC sang ngôn ngữ của bạn"

msgid "languagesp1"
msgstr "Vui lòng bắt đầu từ tập tin mẫu POT có ở trong trang wiki của chúng tôi (<a href="http://wiki.laptop.org/go/Localization/www.laptop.org" target="_blank">http://wiki.laptop.org/go/Localization/www.laptop.org</a>)."

msgid "languagesp2"
msgstr "Chúng tôi đang có các dự án ở các ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, Bengali, Catalan, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Anh, tiếng Iran, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, Hausa, tiếng Hin-đi, tiếng In-đô-nê-xi-a, Igbo, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Lào, tiếng Nê-pan, tiếng Na Uy, tiếng Hà Lan, tiếng Ban Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, Telugu, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thái, tiếng U-crai-na, tiếng Việt, Yoruba, Traditional Chinese, và Simplified Chinese."