Sv PO

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This PO file is used for the translation of the OLPC website based on the template (POT) file.  Feel free to make corrections; please use the talk page for your comments.
# Internationalization for the OLPC website 
# Source language: "en-US"
# Target language: "sv"
# Version: 1.1 
# Date: 12 March 2006 
# Author: Walter Bender 
# Translator: 
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 1.1\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-14 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: NILS HANNERZ <NILS.HANNERZ@CURIOUS.SE> and SÖREN CARLBERG <SOREN.CARLBERG@BREDBAND.NET>\n"
"Language-Team: SWEDISH <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


msgid "align"
msgstr "left"


#: laptop.html


msgid "title"
msgstr "One Laptop per Child"

msgid "intro"
msgstr "Introducing the children's laptop from One Laptop per Child—a potent learning tool created expressly for the world's poorest children living in its most remote environments. The laptop was designed collaboratively by experts from both academia and industry, bringing to bear both extraordinary talent and many decades of collective field experience in every aspect of this non-profit humanitarian project. The result is a unique harmony of form and function; a flexible, ultra low-cost, power-efficient, responsive, and durable machine with which nations of the emerging world can leapfrog decades of development—immediately transforming the content and quality of their children's learning."


msgid "content"
msgstr "One Laptop per Child (OLPC) är en ny, ideell organisation för utveckling av en bärbar dator för 100 dollar. Det är en produkt som skulle kunna revolutionera hur vi utbildar världens barn."msgid "language"
msgstr "Svenska"msgid "navhome"
msgstr "HEM"msgid "navwiki"
msgstr "WIKI"msgid "navcommunity"
msgstr "COMMUNITY NYHETER"msgid "navcommunity2"
msgstr "NYHETER"msgid "navfaq"
msgstr "FAQ"msgid "navfaq2"
msgstr "FRÅGOR"msgid "navpeople"
msgstr "PERSONER"msgid "navpress"
msgstr "PRESS"msgid "navdownload"
msgstr "FILER"msgid "navmap"
msgstr "MAP"msgid "navcontact"
msgstr "Kontakta OLPC"msgid "presscontact"
msgstr "PRESS CONTACT"msgid "mailinglists"
msgstr "OLPC MAILING LISTS"msgid "homebody1"
msgstr "One Laptop per Child (OLPC) är en ny, ideell organisation för utveckling av en bärbar dator för 100 dollar, $100 datorn. Det är en produkt som skulle kunna revolutionera hur vi utbildar världens barn. Initiativet presenterades av Nicholas Negroponte (ordförande för OLPC), i januari 2005 vid World Economic Forum i Davos, Schweiz."msgid "homebody2"
msgstr "Vårt mål är att erbjuda varje barn på jorden nya möjligheter att upptäcka, experimentera och uttrycka sig själva."msgid "homebody3"
msgstr "$100 datorn har inte börjat produceras än. Den kommer inte heller att vara till salu. Datorerna kommer bara bli distribuerade till skolor direkt genom större statliga program."msgid "peoplebody1"
msgstr "ÖVERVAKARE"msgid "peoplebody2"
msgstr "RÅDGIVARE"msgid "peoplebody3"
msgstr "Presentationer av personer finns under PERSONER i menyn."msgid "wikibody1"
msgstr "Det finns en <b>WIKI</b> för projektet. Där inbjuda alla att diskutera: (1) hårdvara; (2) mjukvara; (3) innehåll i läromedel; (4) planer för lansering; (5) hur du kan delta; samt (6) lägga till frågor till vår FAQ."msgid "wikibody2"
msgstr "Wikin nås genom att klicka på WIKI i menyn."msgid "communitybody1"
msgstr "Det finns ett nyhetsbrev som kommer varje vecka. Den nås genom att klicka COMMUNITY NYHETER i menyn."msgid "faqbody1"
msgstr "Vad är egentligen $100 datorn? Den föreslagna bärbara datorn kommer vara en Linuxbaserad, ha en skärm som kan visa dels färg i DVD kvalitet och dels svartvitt för att passas hård solljus i 3 gångers upplösning. Laptopen kommer ha en 500 Mhz processor, 128 MB DRAM, 500 MB flash minne, ingen hårddisk samt fyra USB portar. Datorn kommer ha en trådlös nätanslutning som bland annat tillåter datorerna att arbeta i ett lokalt nät där varje dator kan kommunicera med sina grannar och därmed skapa ett ad hoc lokalt nätverk. Energiförsörjning kommer lösas innovativt, inklusive en vevgenerator. $100 datorn kommer kunna göra nästan allt utom att lagra stora mängder data."msgid "faqbody2"
msgstr "De vanligaste frågorna besvaras i vår FAQ som nås via menyn."msgid "pressbody1"
msgstr "En lista på pressmeddelanden finn under PRESS i menyn."msgid "downloadbody1"
msgstr "Bilder (och annat material) går att ladda ner genom att klicka på DOWNLOAD i menyn."msgid "mapbody1"
msgstr "Vår världskarta är färgkodad. Grönt för länder där vi planerar pilotstudier, red for those countries we plan to include in the post-launch phase, orange för länder som är intresserade på nivån utbildningsdepartement eller högre och Gult för länder där statligt stöd har sökts."
#: faq.htmlmsgid "heading1"
msgstr "FREQUENTLY ASKED QUESTIONS"msgid "heading2"
msgstr "Nicholas Negroponte, ordförande för One Laptop per Child, svarar på frågor."msgid "question1"
msgstr "Vad är egentligen $100 datorn?"msgid "answer1"
msgstr "Den föreslagna bärbara datorn kommer vara en Linuxbaserad, ha en skärm som kan visa dels färg i DVD kvalitet och dels svartvitt för att passas hård solljus i 3 gångers upplösning. Laptopen kommer ha en 500 Mhz processor, 128 MB DRAM, 500 MB flash minne, ingen hårddisk samt fyra USB portar. Datorn kommer ha en trådlös nätanslutning som bland annat tillåter datorerna att arbeta i ett lokalt nät där varje dator kan kommunicera med sina grannar och därmed skapa ett ad hoc lokalt nätverk. Energiförsörjning kommer lösas innovativt, inklusive en vevgenerator. $100 datorn kommer kunna göra nästan allt utom att lagra stora mängder data."


msgid "question2"
msgstr "Varför behöver barn i utvecklingsländer bärbara datorer?"msgid "answer2"
msgstr "Datorerna är både fönster och verktyg. Ett fönster mot världen och ett verktyg för att stödja tanken. De är fantastiska verktyg för alla barn att <i>lära sig lära</i> genom interaktion och upptäckt."msgid "question3"
msgstr "Varför inte använda en stationär dator, eller ännu hellre en återvunnen stationär dator?"msgid "answer3"
msgstr "Stationära datorer är billigare, men rörlighet är viktigt. Särskilt för att ge möjligheten att ta med datorn hem på kvällen. Barn i utvecklingsländer behöver senaste teknologin, särskilt hårdvara som tål hårda tag och nytänkande mjukvara. Senaste upptäckterna i Maine har visat på att det är ett stort värde i att använda datorn under all utbildning, och även för lek. Att göra det möjligt att ta hem datorn engagerar familjerna. I en by i Kambodja som vi arbetat i finns ingen el och datorn har blivit en ljuskälla i hemmet.<br/><br/>Slutligen så skulle återvunna datorer kräva för stort arbete att hantera. Även om varje dator bara tar en timme att fixa i ordning krävs det för 100 miljoner datorer 45 000 arbetsår. Även om vi uppmuntrar återvinning så är det inget för One Laptop per Child."msgid "question4"
msgstr "Hur är det möjligt att hålla kostnaden så låg?"msgid "answer4"
msgstr "* Genom att till att börja med sänka kostnaden för skärmen dramatiskt. Den första generationen maskiner kommer ha en enkel, dual mode skärm som är en förbättring av LCD skärmar som används i billiga DVD-spelare. Dessa skärmar kan användas för en högupplöst svart vit bild som syns i starkt solljus. Kostnaden för skärmen blir ca $35.<br/><br/>* Därtill kommer allt extra tas bort från systemet. Dagens bärbara datorer är överdimensionerade. Två tredjedelar av mjukvaran används för att hantera den sista tredjedelen vilket gör att samma funktion finns implementerad på nio olika sätt. <br/><br/>* Slutligen kommer datorn tillverkas i så stora serier (miljontals) och distribueras av myndigheter på samma sätt som textböcker."msgid "question5"
msgstr "Varför är det viktigt att varje barn får en egen dator? Vad är det för fel med bybaserade centraler där datorer kan användas?"msgid "answer5"
msgstr "Man tänker inte på pennor som något som en by har tillsammans - varje barn har sin egen. Pennor är verktyg för att stödja tänkande, tillräckligt billiga för att användas till arbete och lek, för att rita, skriva och räkna med. En dator kan vara det samma, fast mer kraftfullt. Vidare så finns det flera skäl varför det är viktigt för barn att ha sina <i>egna</i> saker - på samma sätt som med fotbollar, dockor och böcker. Inte minst därför att det man har själv tar man hand om med kärlek."


msgid "question6"
msgstr "Hur är det med uppkoppling? Är inte tele-kommunikationer dyrt i utvecklingsländer?"msgid "answer6"
msgstr "När dessa maskiner dyker upp kommer de själva skapa ett nätverk mellan varandra, ett så kallat peer-to-peer nätverk. Detta har utvecklats vid MIT och the Media Lab. Vi utvecklar nu sätt att koppla ihop dem med Internet till en väldigt låg kostnad."msgid "question7"
msgstr "Vad kan en $1000 laptop som en $100 inte kan?"msgid "answer7"
msgstr "Inte mycket. Planen är att $100 datorn ska kunna nästan allt. Det den inte kommer kunna göra är att lagra större mängder data."msgid "question8"
msgstr "Hur kommer datorn att marknadsföras?"msgid "answer8"
msgstr "Datorn kommer att säljas till stater och distribueras till barn baserat på principen <i>en laptop per barn.</i> Diskussioner pågår med Kina, Indien, Brasilien, Argentina, Egypten, Nigera och Thailand. Ytterligare maskiner kommer distribueras till grupper av utvecklare andra länder. En kommersiell version av maskinen kommer att utvecklas parallellt."msgid "question9"
msgstr "När planerar ni att dessa datorer kommer att nå marknaden? Vilka är de största hindren?"msgid "answer9"
msgstr "Vårt preliminära schema är att kunna leverera de första datorer för slutet av 2006 eller början av 2007. Tillverkningen kommer börja när 5-10 miljoner maskiner är beställda och betalade för i förväg.<br/><br/>Det största hindret kommer bli tillverkningen av 100 miljoner av vad som helst. Det är inte bara ett logistikproblem utan också ett design problem. Skalan är avskräckande, men jag är imponerad av vad vissa firmor föreslår oss. Det känns som åtminstone hälften av problemen är lösta genom att de har upplösts."msgid "question10"
msgstr "Vem är ODM (original design manufacturer) av $100 datorn?"msgid "answer10"
msgstr "Quanta Computer Inc. of Taiwan har valts som &quote;Original Design Manufacturer (ODM)&quote; för $100 datorn. Beslutet togs efter att styrelsen bedömt förslag från flera möjliga tillverkande företag. <br/><br/>Quanta Computer Inc. grundades 1988 in Taiwan. Med över 10 miljarder dollar i omsättning är Quanta världens största tillverkare av bärbara PC. Företaget tillverkar också mobiltelefoner, LCD TV, servrar och lagringsprodukter. Därtill har Quanta nyligen öppnat ett nytt FoU center för 200 miljoner dollar i Taiwan, Quanta R&D Complex (QRDC). Anläggningen som öppnade under tredje kvartalet 2005 har 500 000 kvadrat meter och har plats för 7 000 ingenjörer."msgid "question11"
msgstr "Hur kommer projektet att struktureras?"msgid "answer11"
msgstr "$100 datorn utvecklas av One Laptop per Child (OLPC) som är en Delaware-baserad, ideell organisation skapad av fakultetsmedlemmar vid MIT Media lab. Organisationen ska designa, tillverka och distribuera bärbara datorer som är tillräckligt billiga för att erbjuda varje barn i världen tillgång till kunskap och moderna former av utbildning. OLPC följer <i>konstruktionistiska</i> teorier kring inlärning som formulerats av Seymour Papert och senare av Alan Kay, samt även principer utvecklade i Nicholas Negropontes bok "Being Digital". Finansierande företagsmedlemmar är Advanced Micro Devices (AMD), Brightstar, Google, News Corporation, Nortel och Red Hat.<br/><br/>Nicholas Negroponte är ordförande för One Laptop per Child och Mary Lou Jepsen är teknisk chef (CTO). Andra personer som är viktiga för projektet är: Walter Bender, Michail Bletsas, V. Michael Bove, Jr., David Cavallo, Benjamin Mako Hill, Joseph Jacobson, Alan Kay, Tod Machover, Seymour Papert, Mitchel Resnick, and Ted Selker.<br/>Design Continuum samarbetar kring designen av datorn."msgid "date"
msgstr "Februari 2006"


#: people.html


#: press.html

msgid "milestones"
msgstr "MILSTOLPAR"


#: download.html

msgid "license"
msgstr "Allt material och arbete är licentierat under en så kallad Creative Commons License"


msgid "deed"
msgstr "Creative Commons License"


msgid "dccredit"
msgstr "Skapare av bilder och illustrationer:"


msgid "imagelabel1"
msgstr "KONCEPT BILDER"


msgid "clicklarger"
msgstr "Klicka för större version."


msgid "po"
msgstr "Ladda ner projektets PO fil <a href=&quote;sv/olpc.po&quote;>här</a>."#: map.html

msgid "mapkey1"
msgstr "(grön) länder där vi planerar pilotstudier"

msgid "mapkey2"
msgstr "(orange) länder som är intresserade på nivån utbildningsdepartement eller högre"

msgid "mapkey3"
msgstr "(gul) länder där statligt stöd har sökts"

msgid "mapkey4"
msgstr "(red) those countries we plan to include in the post-launch phase"

#: members.html

msgid "membersbody1"
msgstr "One Laptop per Child är en ideell organisation för att stödja en förbättrad utbildning genom design, tillverkning, distribution och djupare förståelse av billig dator- och teleutrustning för utbildning av barn, särskilt i utvecklingsländer.<br/><br/>Våra medlemmar är:"