User:GDS

From OLPC
Jump to: navigation, search

Na co dzień asystent w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Poza tym robię HIPERbLOGa