Vi PO

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This PO file is used for the translation of the OLPC website based on the template (POT) file.  Feel free to make corrections; please use the talk page for your comments.
# Internationalization for the OLPC website 
# Source language: "en-US"
# Target language: "vi"
# Version: 1.1 
# Date: 12 March 2006 
# Author: Walter Bender 
# Translator: 
"Project-Id-Version: OLPC website files\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-14 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-09 19:35-0500\n"
"Last-Translator: Antoine TRAN <drtranfr-pro@yahoo.fr>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "align"
msgstr "left"

#: laptop.html
msgid "title"
msgstr "One Laptop per Child - OLPC, Mỗi trẻ em một máy tính cầm tay"

msgid "intro"
msgstr "Introducing the 2B1 — the children's laptop from One Laptop per Child—a potent learning tool created expressly for the world's poorest children living in its most remote environments. 2B1 was designed collaboratively by experts from both academia and industry, bringing to bear both extraordinary talent and many decades of collective field experience in every aspect of this non-profit humanitarian project. The result is a unique harmony of form and function; a flexible, ultra low-cost, power-efficient, responsive, and durable machine with which nations of the emerging world can leapfrog decades of development—immediately transforming the content and quality of their children's learning."

msgid "content"
msgstr "OPLC, &quote;Mỗi trẻ em một máy tính cầm tay&quote;, là một Hội thiện nguyện mới thành lập, chuyên nghiện cứu phát triển một công nghệ sản xuất máy tính cầm tay với giá 100 đô-la. Ðiều này có thể sẽ cách mạng hóa cách chúng ta giáo dục trẻ em trên toàn thế giới."

msgid "language"
msgstr "Tiếng Việt"

msgid "navhome"
msgstr "HOME-TRANG NHÀ"

msgid "navwiki"
msgstr "WIKI"

msgid "navcommunity"
msgstr "TIN CỘNG ÐỒNG"

msgid "navfaq"
msgstr "FAQ-CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP"

msgid "navpeople"
msgstr "NHÂN VẬT"

msgid "navpress"
msgstr "BÁO CHÍ"

msgid "navdownload"
msgstr "DOWNLOAD-TẢI XUỐNG"

msgid "navmap"
msgstr "BẢN ÐỒ"

msgid "navcontact"
msgstr "TIẾP XÚC VỚI OLPC"

msgid "homebody1"
msgstr "OPLC, "Mỗi trẻ em một máy tính cầm tay" là một Hội thiện nguyện mới thành lập, chuyên nghiện cứu phát triển một công nghệ sản xuất máy tính cầm tay với giá 100 đô-la. Ðiều này có thể sẽ cách mạng hóa cách chúng ta giáo dục trẻ em trên toàn thế giới. Sáng kiến này được công bố lần đầu tiên bởi Nicholas Negroponte, chủ tịch OLPC, tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào tháng Giêng năm 2005."

msgid "homebody2"
msgstr "Mục đích của chúng tôi : cung cấp cho trẻ em trên toàn thế giới cơ hội để học tập, tìm hiểu, thử nghiệm và phát triển các khả năng."

msgid "homebody3"
msgstr "Xin vui lòng lưu ý rằng máy tính cầm tay với giá 100 đô-la chưa được đưa vào sản xuất và sẽ không được đưa vào kinh doanh thương mãi. Chúng sẽ chỉ được phân phối trực tiếp cho các trường học thông qua Chương trình của các Chính phủ."

msgid "peoplebody1"
msgstr "BAN GIÁM ÐỐC"

msgid "peoplebody2"
msgstr "BAN CỐ VẤN"

msgid "peoplebody3"
msgstr "Xem quá trình của các nhân vật sáng lập và tham gia lãnh đạo OLPC bằng cách nhấn chuột vào ô "NHÂN VẬT" trên menu."

msgid "wikibody1"
msgstr "Chúng tôi duy trì trên mạng một WIKI dành cho dự án này, để Cộng đồng OLPC chúng ta có thể thảo luận về các vấn đề liên quan đến: (1) phần cứng; (2) phần mềm; (3) nội dung giáo dục; (4) kế hoạch triển khai thực hiện; (5) cách thức tham gia vào dự án; và (6) nêu thêm các câu hỏi để bổ sung vào trang FAQ."

msgid "wikibody2"
msgstr "Mời các bạn ghé xem web site WIKI bằng cách nhấn chuột vào ô "WIKI" trên menu."

msgid "communitybody1"
msgstr "Chúng tôi duy trì việc cập nhật thông tin hàng tuần về Cộng đồng OLPC ; các bạn có thể ghé xem bằng cách nhấn chuột vào ô "TIN CỘNG ÐỒNG" trên menu."

msgid "faqbody1"
msgstr "Máy tính cầm tay với giá 100 đô-la, có thực vậy chăng? Máy tính này sẽ sử dụng hệ điều hành Linux, với một màn hình song tính : màn hình màu, kiểu DVD khả chuyển ; và màn hình đen trắng, với độ phân giải gấp 3 lần độ phân giải của màn hình màu, nhờ vậy có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời. Máy tính sẽ có một processor 500MHz và một DRAM 128MB, với một bộ nhớ tức thời (Flash) 500MB; máy sẽ không có đĩa cứng, nhưng sẽ có bốn cổng USB. Máy sẽ được trang bị giải băng thông rộng không dây, tốc độ cao, nhờ đó, ngoài các lợi ích khác, mỗi máy có thể tạo ra mạng lưới riêng cho mình; mỗi máy sẽ có thể liên lạc với các máy khác ở gần nhất, do vậy mà có thể tạo ra dễ dàng các mạng lưới địa phương. Máy sẽ sử dụng các nguồn năng lượng mới (bao gồm một cơ chế tái nạp năng lượng bằng tay) và sẽ có khả năng thực hiện hầu hết mọi chức năng, trừ việc chứa đựng một lượng quá lớn các dữ kiện."

msgid "faqbody2"
msgstr "Xin xem FAQ bằng cách nhấn chuột vào ô "FAQ" trên menu."

msgid "pressbody1"
msgstr "Xin xem các thông cáo báo chí bằng cách nhấn chuột vào ô "BÁO CHÍ" trên menu."

msgid "downloadbody1"
msgstr "Tải các hình ảnh (và nếu muốn các phần mềm cũng như các tư liệu khác) bằng cách nhấn chuột vào ô "DOWNLOAD" trên menu."

msgid "mapbody1"
msgstr "Bản đồ thế giới của chúng tôi sử dụng các màu để chỉ định: (màu xanh lá cây) để chỉ các nước mà chúng tôi có kế hoạch làm thử nghiệm; (red) Các nước dự kiến sẽ triển khai sau giai đoạn thử nghiệm; (màu cam) để chỉ các nước đã thể hiện sự quan tâm ở cấp độ Bộ Giáo dục hoặc cấp độ cao hơn; và (màu vàng) để chỉ các nước mà ở đó đang cần sự ủng hộ của Chính phủ."

#: faq.html
msgid "heading1"
msgstr "CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP"

msgid "heading2"
msgstr "Nicholas Negroponte, Chủ tịch One Laptop per Child, trả lời các câu hỏi về Sáng kiến này."

msgid "question1"
msgstr "Máy tính cầm tay với giá 100 đô-la, có thực vậy chăng?"

msgid "answer1"
msgstr "Máy tính cầm tay giá 100 đô-la này sẽ sử dụng hệ điều hành Linux, với một màn hình song tính : màn hình màu, kiểu DVD khả chuyển ; và màn hình đen trắng, với độ phân giải gấp 3 lần độ phân giải của màn hình màu, nhờ vậy có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời. Máy tính sẽ có một processor 500MHz và một DRAM 128MB, với một bộ nhớ tức thời (Flash) 500MB; máy sẽ không có đĩa cứng, nhưng sẽ có bốn cổng USB. Máy sẽ được trang bị giải băng thông rộng không dây, tốc độ cao, nhờ đó, ngoài các lợi ích khác, mỗi máy có thể tạo ra mạng lưới riêng cho mình; mỗi máy sẽ có thể liên lạc với các máy khác ở gần nhất, do vậy mà có thể tạo ra dễ dàng các mạng lưới địa phương. Máy sẽ sử dụng các nguồn năng lượng mới (bao gồm một cơ chế tái nạp năng lượng bằng tay) và sẽ có khả năng thực hiện hầu hết mọi chức năng, trừ việc chứa đựng một lượng quá lớn các dữ kiện."

msgid "question2"
msgstr "Tại sao trẻ em trong các nước đang phát triển lại cần đến máy tính cầm tay?"

msgid "answer2"
msgstr "Máy tính cầm tay vừa là một cửa sổ, vừa là một công cụ: là cửa sổ trông ra thế giới và là công cụ giúp chúng ta suy nghĩ, tư duy. Các máy này là một phương tiện tuyệt diệu giúp cho mọi trẻ em học tập cách học tập thông qua các mối quan hệ tương tác do máy tạo ra cũng như nhờ các cách khai thác khác do máy đem lại."

msgid "question3"
msgstr "Tại sao không phải là máy tính để bàn, hoặc or—ngay cả—a máy tính để bàn loại tân trang?"

msgid "answer3"
msgstr "Máy tính để bàn rẻ hơn, thực vậy, nhưng tính cơ động là rất quan trọng, đặc biệt là việc mang máy về nhà vào ban đêm, sau ngày làm việc. Trẻ em trong các nước đang phát triển cần những công nghệ mới nhất, đặc biệt là các phần cứng và phần mềm có độ sáng tạo cao. Kinh nghiệm mới đây của các trường học ở Maine cho thấy tính hữu ích đặc biệt của việc trang bị máy tính để bàn cho các học sinh, trong việc học tập cũng như về mặt giải trí của chúng. Còn việc mang máy tính về nhà các em, điều đó có liên quan đến gia đình các em. Chẳng hạn như tại một làng ở Cam Bốt mà chúng tôi đã đến làm việc, làng không có điện, máy tính cầm tay do vậy, ngoài các công dụng khác, sẽ trở thành một nguồn ánh sáng tốt nhất cho các gia đình.Về giải pháp máy tính tân trang: giả thử chúng ta cần tu sửa 100 triệu máy tính để bàn cũ, và mỗi máy chỉ cần một giờ công để tu tạo, chúng ta sẽ cần đến 45 ngàn năm làm việc ! Do vậy, mặc dù chúng ta vẫn khuyến khích việc dùng máy tân trang, đó không phải là giải pháp tốt cho One Laptop per Child."

msgid "question4"
msgstr "Làm thế nào để có giá thấp đến mức ấy?"

msgid "answer4"
msgstr "* Trước hết, đó là nhờ việc giảm giá rất đáng kể các màn hình. Thế hệ máy đầu tiên của OLPC sẽ có một màn hình kiểu mới, song tính - công nghệ này được cải thiện đáng kể nếu so sánh với các màn hình LCD thường sử dụng trong các thiết bị DVD cầm tay. Các màn hình này có thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời theo chế độ đen trắng, với độ phân giải cao, —giá một màn hình như thế là khoảng  $35.* Thứ đến, chúng tôi sẽ giảm bớt sự rườm rà của hệ thống. Hai phần ba các phần mềm của máy tính cầm tay ngày nay được sử dụng để quản lý các thiết bị ngoại vi, chúng thực hiện hầu hết cùng những chức năng như nhau theo chín cách khác nhau.* Thứ ba, chúng tôi sẽ đưa máy ra thị trường với số lượng lớn (nhiều triệu chiếc), chuyển trực tiếp đến các bộ Giáo dục, để họ phân phối chúng đến các em như các sách giáo khoa vậy."

msgid "question5"
msgstr "Ðâu là tầm quan trọng của việc cung cấp cho mỗi trẻ em một máy tính? Có gì khác hơn so với các phòng máy tính dùng chung?"

msgid "answer5"
msgstr "Chẳng ai nghĩ đến việc cho trẻ em dùng chung, chẳng hạn, các cây bút—. Mỗi trẻ em đều có cây bút riêng của mình. Chúng là những công cụ nhờ đó chúng ta suy nghĩ, khá thích hợp để chúng ta sử dụng trong công việc, giải trí, vẽ, viết, làm các phép tính. Một máy tính cũng thực hiện các chức năng ấy, nhưng mạnh mẽ hơn bội phần. Ngoài ra, có nhiều lý do khác làm cho việc một đứa trẻ được  sở hữu một vật gì đó—như một trái bóng, con búp bê hay quyển sách—là một điều rất quan trọng; chỉ riêng việc là các đồ vật ấy sẽ được chúng giữ gìn một cách chăm chút, cẩn trọng cũng đã là cái gì rất có ý nghĩa rồi."

msgid "question6"
msgstr "Còn về việc kết nối mạng thì sao? Ai chẳng thấy giá cả cao ngất ngưỡng của các dịch vụ viễn thông ở các nước đang phát triển, làm sao các em với tới?"

msgid "answer6"
msgstr "Ngay sau khi các máy này đến tay các em, chúng có thể được nối kết ngay giữa chúng với nhau (peer-to-peer) để tạo ra các mạng : các máy ấy liền liên lạc trực tiếp được với nhau. Ðó là nhờ một công nghệ đã được phát triển ở MIT bởi Media Lab. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu các khả năng sẽ cho phép chúng kết nối với Internet với chi phí rất thấp."

msgid "question7"
msgstr "Những chức năng nào mà một máy tính cầm tay giá 1.000 đô-la làm được còn máy giá 100 đô-la thì sẽ không thực hiện được?"

msgid "answer7"
msgstr "Rất ít. Mục tiêu là làm sao máy cầm tay 100 đô-la vẫn làm được hầu hết mọi điều. Chỉ trừ việc chứa một lượng dữ liệu quá lớn."

msgid "question8"
msgstr "Các máy sẽ được đưa vào thị trường ra sao?"

msgid "answer8"
msgstr "Chúng sẽ được bán cho các Chính phủ và sẽ được phân phối đến các em thông qua các trường học theo nguyên tắc một máy tính cho mỗi em. Ðã có các thảo luận bước đầu với Trung Quốc, Ấn Ðộ, Ba-Tây, Á-Căn-Ðình, Ai-Cập, Nigeria, và Thái Lan. Ngoài ra, một số ít máy sẽ được phân phối đến các cộng đồng đang phát triển ở một số quốc gia. Một phiên bản thương mãi cũng sẽ được lưu hành song song."

msgid "question9"
msgstr "Theo ông thì khi nào các máy có thể bắt đầu có mặt trên thị trường? Ðâu là những trở ngại lớn nhất?"

msgid "answer9"
msgstr "Dự kiến của chúng tôi là đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối 2006 hay đầu 2007. Việc sản xuất sẽ bắt đầu khi đã có khoảng 5-10 triệu máy được đặt hàng và thanh toán trước.Trở ngại lớn nhất hiển nhiên là việc sản xuất trên 100 triệu máy như vậy. Khó khăn không chỉ ở vấn đề dây chuyền sản xuất, mà còn ở khía cạnh thiết kế nữa. Dự án quá to tát, thực vậy. Nhưng chính tôi còn ngạc nhiện khi nhận được đề nghị của nhiều công ty muốn tiếp nhận dự án này. Có thể nói gần phân nửa những trở ngại lớn nhất đã được giải quyết thông qua chính những đề nghị như vậy."

msgid "question10"
msgstr "Ai là nhà sản xuất thiết kế đầu tiên (design manufacturer (ODM)) của máy?"

msgid "answer10"
msgstr "Quanta Computer Inc. ở Ðài Loan đã được chọn là nhà sản xuất của chương trình này. Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng Quản trị xem xét đề nghị của nhiều hãng khác nhau.Quanta Computer Inc. được thành lập năm 1988 ở Ðài Loan. Với doanh số trên 10 tỉ đô-la mỗi năm, Quanta là nhà sản xuất máy tính cầm tay lớn nhất thế giới; hãng này cũng sản xuất điện thoại di động, máy truyền hình màn hình tinh thể lỏng (LCD TVs), các máy chủ và các đĩa chứa dữ kiện. Vả lại, Quanta vừa mới khai trương một Trung Tâm R&D với kinh phí 200 triệu đô-la, Quanta R& Complex (QRDC), ở Ðài Loan. Nhá máy sản xuất, đã khai trương vào Quí 3 năm 2005, rộng 2,2 triệu dặm vuông, và có khả năng tiếp nhận đến 7.000 kỹ sư."

msgid "question11"
msgstr "Sáng kiến này đã được tổ chức thực hiện như thế nào?"

msgid "answer11"
msgstr "Sáng kiến này đã được triển khai bởi One Laptop per Child (OLPC), một Hội thiện nguyện đặt tại Delaware, được thành lập bởi các thành viên của Media Lab, MIT. Mục đích của Hội là thiết kế, tổ chức sản xuất và phân phối máy tính cầm tay giá rẻ đến từng trẻ em trên thế giới, nhằm tạo điều kiện để chúng được tiếp cận với kiến thức và những phương thức giáo dục hiện đại. OLPC đặt nền tảng trên các lý luận về giáo dục kiến tạo - constructionist khởi xướng bởi Seymour Papert và kế đó là Alan Kay, cũng như trên các nguyên tắc đề xuất trong tác phẩm &quote;Being Digital&quote; của Nicholas Negroponte. Các tổ chức thành viên sáng lập là Advanced Micro Devices (AMD), Brightstar, Google, News Corporation, Nortel, và Red Hat.Nicholas Negroponte là Chủ tịch của One Laptop per Child và Mary Lou Jepsen là Giám đốc Kỹ thuật. Các thành viên khác trong Ban Giám đốc là: Walter Bender, Michail Bletsas, V. Michael Bove, Jr., David Cavallo, Benjamin Mako Hill, Joseph Jacobson, Alan Kay, Tod Machover, Seymour Papert, Mitchel Resnick, và Ted Selker.Design Continuum đang cộng tác với chúng tôi trong quá trình thiết kế."

msgid "date"
msgstr "Tháng Hai 2006"

#: people.html
#: press.html

msgid "milestones"
msgstr "MILESTONES"

#: download.html
msgid "license"
msgstr "Công trình được áp dụng theo chế độ bản quyền &quote;Creative Commons License&quote;"

msgid "deed"
msgstr ""

msgid "dccredit"
msgstr "Các hình ảnh thiết kế:"

msgid "imagelabel1"
msgstr "HÌNH ẢNH THIẾT KẾ"

msgid "clicklarger"
msgstr "Nhấn chuột để có phiên bản lớn hơn."

msgid "po"
msgstr "Tải dự án xuống ở file PO here."

msgid "presscontact"
msgstr "TIẾP XÚC BÁO CHÍ"

msgid "mailinglists"
msgstr "OLPC MAILING LISTS-DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI NHẬN E-MAIL CỦA OLPC"

#: map.html
msgid "mapkey1"
msgstr "(green) Các nước chúng tôi dự kiến thử nghiệm"

msgid "mapkey4"
msgstr "(red) Các nước dự kiến sẽ triển khai sau giai đoạn thử nghiệm"

msgid "mapkey2"
msgstr "(orange) Các nước đã bày tỏ sự quan tâm ở cấp Bộ Giáo dục hoặc cấp cao hơn"

msgid "mapkey3"
msgstr "(yellow) Các nước đang tìm kiếm  sự ủng hộ của Chính phủ"

#: members.html
msgid "membersbody1"
msgstr "One Laptop per Child - OPLC, "Mỗi trẻ em một máy tính cầm tay", là một Hội thiện nguyện mà mục đích là cải thiện nền giáo dục trên toàn thế giới thông qua việc thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng hiệu quả các thiết bị vi tính và viễn thông dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong các nước đang phát triển.Các thành viên của OLPC là:"