Talk:PO-laptop.org-top-level-bg

From OLPC
Jump to: navigation, search

Стурва ми се, че не е добре да се превежда "demo" като "показно". По-добър превод би бил "демонстрация".

Доколкото се сещам, месеците на български се пишат с малка буква... Тук всички с изключение на септември са написани с главни.

Ако има грешки, поправяйте ги. Системата запомня всяка промяна, така че е достатъчно да оставяте обяснение на промените в полето за коментар, когато изпращате новата версия. Благодаря за включването ;-) --Cryout 09:17, 1 November 2007 (EDT)