PO-laptop.org-foundation-ro

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Traducerea PO-laptop.org-foundation-en-US original  
  bg | el | en | eo | es | it | ja | ko | ne | pt | ro | ru | zh (s) diferenţe  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

Fişierele PO sunt organizate pe secţiuni:

Termeni de bază folosiţi în multe pagini, şi pagini care reprezintă primul nivel în ierarhia saitului: PO-laptop.org-top-level-ro PO-laptop.org-top-level-en-US
Secţiuni individuale: PO-laptop.org-vision-ro PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-ro PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-ro PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-ro PO-laptop.org-children-en-US
Pagini auxiliare: PO-laptop.org-auxiliary-ro PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-ro PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-ro PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-04 12:38+0200\n"
"Last-Translator: Diana Cionoiu <diana@null.ro>\n"
"Language-Team: Romanii <diana@null.ro>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Romanian\n"
"X-Poedit-Country: ROMANIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#
# these pages are for the Foundation Section
#
#: purpose.html
msgid "purposetitle"
msgstr "Scop: Fundaţia OLPC este o organizaţie nonprofit"

msgid "purposedescription"
msgstr "Misiunea fundaţiei OLPC este să stimuleze iniţiativele fundamentale gândite să îmbunătăţească şi menţină eficienţa laptopurilor XO ca unelte de învăţare pentru copiii care învaţă în ţările mai puţin dezvoltate."

msgid "purposeh1"
msgstr "scop"

msgid "purposeh2"
msgstr "Misiune"

msgid "purposep1"
msgstr "Misiunea fundaţiei OLPC este să stimuleze iniţiativele originale gândite să îmbunătăţească şi să menţina eficienţa laptopurilor XO ca unelte de învăţare pentru copiii din tarile mai puţin dezvoltate."

msgid "purposeh3"
msgstr "Organizaţia"

msgid "purposep2"
msgstr "Fundaţia OLPC este o organizaţie nonprofit înregistrată în statul Delaware, SUA, cu sediul la: One Cambridge Center, Cambridge Massachusetts, 02142."

msgid "purposeh4"
msgstr "Consiliul de administraţie"

msgid "purposebullet1"
msgstr "Nicholas Negroponte, preşedinte"

msgid "purposebullet2"
msgstr ", preşedinte"

msgid "purposebullet3"
msgstr "Ashton Hawkins, secretar"

msgid "purposebullet4"
msgstr "Robert D. Fadel"

msgid "purposebullet5"
msgstr "Calestous Juma"

#: program.html
msgid "programtitle"
msgstr "Programul: Îmbunatăţirea învăţământului în rândul copiilor din ţările mai puţin dezvoltate. Fundaţia OLPC"

msgid "programdescription"
msgstr "Fundaţia OLPC identifică constant programe şi iniţiative cu misiunea de a îmbunătăţi învăţământul în ţările mai puţin dezvoltate."

msgid "programh1"
msgstr "Programul Fundaţiei. concentrată pe inovaţiile fundamentale"

msgid "programp1"
msgstr "Misiunea mişcării "Un laptop pentru fiecare copil" este să asigure tutoror copiilor de vârstă şcolară din ţările mai puţin dezvoltate posibilitatea să interacţioneze eficient folosind laptopul lor personal, conectat la reţeaua globală, astfel încât ei, familiile şi comunităţile din care fac parte pot învăţa liber şi pot să înveţe cum să înveţe."

msgid "programp2"
msgstr "Fundaţia OLPC se concentrează pe proiectarea, fabricarea şi distribuţia laptopurilor XO pentru ţările mai puţin dezvoltate, iniţial concentrându-se pe cererile guvernelor care s-au angajat în finanţarea şi susţinerea proiectului pentru a se asigura că toţi copii din ţările lor deţin şi ştiu să folosească un laptop."

msgid "programp3"
msgstr "Obiectivul iniţial este lansarea programului "Un laptop pentru fiecare copil". În viitor, fundaţia OLPC se va concentra pe aspectele fundamentale, "de jos în sus" ale misiunii OLPC."

msgid "programp4"
msgstr "Fundaţia este în procesul de strângere a fondurilor care îi vor permite, în viitor, să sponsorizeze costul laptopurilor XO pentru grupurile de copii care nu vor primi XO-uri de la guvernele lor din cauze speciale."

msgid "programp5"
msgstr "Exemple de cazuri speciale includ programele pentru copii refugiaţi, din parţi izolate ale unor ţări neincluse într-un program guvernamental, şi pentru copii din ţările extraordinar de sărace. Suportul pentru "Programul Special de Laptopuri" va depinde de finanţarea din surse externe."

msgid "programp6"
msgstr "Din cauza limitărilor curente ale finanţării fundaţiei şi datorită importanţei de a asigura un conţinut bogat şi suport pentru faza iniţială a proiectului OLPC, fundaţia nu acceptă încă cereri de finanţare pentru "Programul Special de Laptopuri". Se speră că acest proiect va începe înainte de sfârşitul lui 2007."

#: participate.html
msgid "participatetitle"
msgstr "Participă: Investeşte-ţi banii şi timpul în proiectul OLPC"

msgid "participatedescription"
msgstr "Fundaţia OLPC lucrează la iniţiativa de a strânge bani pentru a cumpăra şi distribui laptopuri pentru copii."

msgid "participateh1"
msgstr "contribuie"

msgid "participatep1"
msgstr "Fundaţia OLPC este susţinută de cetăţeni, companii şi fundaţii. Contribuţiile şi mari şi mici vor fi folosite pentru susţinerea inovaţiilor pentru învăţământul fundamental în ţăriile mai puţin dezvoltate. Donaţiile pot fi trimise la:"

msgid "participatep2"
msgstr "sau pentru donaţii folosind o carte de credit"

msgid "participateh2"
msgstr "serviciul voluntar al fundaţiei OLPC"

msgid "participatep3"
msgstr "Ca parte a misiuni sale, fundaţia OLPC menţine o listă publicată pe Internet a cetăţenilor şi organizaţiilor care sunt pregătiţi să contribuie cu serviciile şi/sau produsele lor pentru susţinerea programului OLPC în toată lumea."

msgid "participatep4"
msgstr "Toate activităţile desfăşurate sub egida serviciului voluntar al fundaţiei OLPC  trebuiesc efectuate numai pe bază de voluntariat şi toată proprietatea intelectuală obţinută în cadrul serviciului va fi considerată ca aparţinând domeniului public. Voluntarii nu vor cere bani pentru timpul, efortul investit, sau ideile generate ca parte a acestui serviciu. În cazuri excepţionale, voluntari pot primi banii cheltuiţi înapoi, dar numai pe bază de contract încheiat anterior. O copie a contractului trebuie oferită în prealabil fundaţiei OLPC."

msgid "participatep5"
msgstr "Informaţiile oferite în toate formularele vor fi revizuite şi dacă e cazul, vor fi publicate pe saitul fundaţiei OLPC. {S-ar putea să fiţi contactat}"

msgid "participatep6"
msgstr "Am citit termenii şi condiţiile de mai sus ai serviciului voluntar al fundaţiei OLPC şi sunt de acord că orice serviciu sau produs pe care îl ofer în cadrul acestui serviciu se va supune acestor termeni şi condiţii."

msgid "participatep7"
msgstr "Du-te la formularul pentru serviciul voluntar al fundaţiei OLPC"

msgid "participatep8"
msgstr "Trebuie să fii de acord cu aceşti termeni şi condiţii înainte de a continua."

#: propose.html
msgid "proposetitle"
msgstr "Propuneţi: Programe speciale OLPC şi iniţiative de învăţământ fundamental"

msgid "proposedescription"
msgstr "Programele speciale OLPC implică cumpărarea şi distribuirea de laptopuri XO pentru folosul copiilor în ţările mai puţin dezvoltate."

msgid "proposerightsidebar1"
msgstr "inovaţii pentu învăţământ de bază"

msgid "proposep1"
msgstr "Programatori şi dezvoltatori interesaţi în oportunităţi de voluntariat:"

msgid "proposeindenta"
msgstr "(a) Texte în format wiki, proiecte de matematică şi ştiinţifice, dicţionare, geografie, istorie, ştiinţe sociale, cursuri de sănătate şi nutriţie publicate liber pe Internet şi traduse în limbile native. Aceste materiale pot fi adaptate pentru o regiune sau un grup de copii sau pentru uzul mai larg folosind "lumea" XO; <a href="http://wiki.laptop.org/go/Content" target="_blank">Du-te la pagina wiki a OLPC.</a>"

msgid "proposeindentb"
msgstr "(b) Aplicaţii software care nu sunt altfel disponibile pe XO-uri şi care ar înbunătăţi utililatea XO-urilor din fiecare locaţie. Acestea pot fi de exemplu jocuri educaţionale; utilitare colaborative şi de arhivare; utilitare artistice, video sau grafice; <a href="http://wiki.laptop.org/go/Developers_Program" target="_blank">Du-te la pagina wiki a dezvoltatorilor OLPC.</a>"

msgid "proposeindentc"
msgstr "(c) Alte feluri de a participa pot fi găsite pe <a href="http://wiki.laptop.org/go/Getting_involved_in_OLPC" target="_blank">pagina wiki a OLPC pentru voluntari</a>"

msgid "proposep2"
msgstr "Toate materialele şi dispozitivele dezvoltate cu suportul fundaţiei OLPC trebuie să urmeze standarde şi formate libere şi sa fie disponibile fără taxe pentru a fi folosite de orice copil care deţine un laptop XO."