PO-laptop.org-foundation-el

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Μετάφραση του PO-laptop.org-foundation-en-US αρχικό  
  bg | el | en | eo | es | it | ja | ko | ne | pt | ro | ru | zh (s) αλλαγές  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

The PO files are organized by sections:

Basic terms common to many pages, and pages that represent the top level of the website hierarchy: PO-laptop.org-top-level-el PO-laptop.org-top-level-en-US
Individual sections: PO-laptop.org-vision-el PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-el PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-el PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-el PO-laptop.org-children-en-US
Auxilliary pages: PO-laptop.org-auxiliary-el PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-el PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-el PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 13:21-0500\n"
"Last-Translator: Strato F. Kyriazidis <stratari@otenet.gr>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#
# these pages are for the Foundation Section
#

#: purpose.html

msgid "purposetitle"
msgstr "Σκοπός: Το Ίδρυμα OLPC είναι ένας μη φορολογητέος οργανισμός κοινωνικής προσφοράς"

msgid "purposedescription"
msgstr "Η αποστολή του Ιδρύματος OLPC είναι να ενεργοποιήσει βασικές πρωτοβουλίες σχεδιασμένες να βελτιστοποιήσουν και να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητα των φορητών υπολογιστών XO ως εργαλεία μάθησης για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες."

msgid "purposeh1"
msgstr "σκοπός"

msgid "purposeh2"
msgstr "Αποστολή"

msgid "purposep1"
msgstr "Η αποστολή του Ιδρύματος OLPC είναι να ενεργοποιήσει βασικές πρωτοβουλίες σχεδιασμένες να βελτιστοποιήσουν και να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητα των φορητών υπολογιστών XO ως εργαλεία μάθησης για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες."

msgid "purposeh3"
msgstr "Οργανισμός"

msgid "purposep2"
msgstr "Το Ίδρυμα OLPC είναι ένας μη φορολογητέος (501c3) οργανισμός κοινής ωφέλειας που υπάγεται στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ και εδράζεται στο One Cambridge Center, Cambridge Massachusetts, 02142."

msgid "purposeh4"
msgstr "Διοικητικό Συμβούλιο"

msgid "purposebullet1"
msgstr "Νίκολας Νεγκρεπόντε, πρόεδρος"

msgid "purposebullet2"
msgstr ", Πρόεδρος"

msgid "purposebullet3"
msgstr "Άστον Χόκινς, Γραμματέας"

msgid "purposebullet4"
msgstr "Ρόμπερτ Ντ. Φέιντελ"

msgid "purposebullet5"
msgstr "Καλέστους Γιούμα"

#: program.html

msgid "programtitle"
msgstr "Πρόγραμμα: Βελτιστοποίηση της διαδικασίας μάθησης σε παιδιά αναπτυσσόμενων χωρών - Ίδρυμα OLPC"

msgid "programdescription"
msgstr "Το Ίδρυμα OLPC ενστερνίζεται προγράμματα και πρωτοβουλίες που συνάδουν με την αποστολή του να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία μάθησης σε παιδιά αναπτυσσόμενων χωρών."

msgid "programh1"
msgstr "Το πρόγραμμα του Ιδρύματος - Επικέντρωση σε βασικούς νεωτερισμούς"

msgid "programp1"
msgstr "Η αποστολή του κινήματος Ένας Φορητός Υπολογιστής Για Κάθε Παιδί (OLPC) είναι να διασφαλίσει πως όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας του αναπτυσσόμενου κόσμου θα είναι σε θέση να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τον δικό τους φορητό, δικτυακό υπολογιστή ώστε τόσο αυτά όσο και οι οικογένειές τους αλλά και οι κοινότητες όπου ζουν να μπορούν να διδαχθούν ανοιχτά και να μάθουν για τη μάθηση."

msgid "programp2"
msgstr "Η ομάδα του OLPC εστιάζει στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή υπολογιστών XO σε παιδιά λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Συνεργάζεται κατ' αρχήν με κυβερνήσεις που έχουν δεσμευτεί στη χρηματοδότηση και προγραμματίζουν την απαραίτητη υποστήριξη ώστε όλα τα παιδιά να έχουν και να χρησιμοποιούν αποδοτικά τον φορητό υπολογιστή."

msgid "programp3"
msgstr "Initial focus is on the launch of the One Laptop per Child program. In the future, the OLPC Foundation will focus on the grassroots, “bottom-up” aspects of the OLPC mission."

msgid "programp4"
msgstr "Το Ίδρυμα βρίσκεται στη διαδικασία ανεύρεσης πόρων, που θα του επιτρέψουν μελλοντικά να επιδοτήσει το κόστος των φορητών ΧΟ για ομάδες παιδιών, στα οποία ο φορητός δεν θα έχει παρασχεθεί από τις κυβερνήσεις εξ' αιτίας ειδικών συνθηκών σχετικών με την κατάστασή τους."

msgid "programp5"
msgstr "Παραδείγματα τέτοιων ειδικών περιπτώσεων αποτελούν προγράμματα για παιδιά πρόσφυγες, παιδιά σε απομονωμένα τμήματα μιας χώρας που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα, και παιδιά που ζουν σε εξαιρετικά φτωχές χώρες. Η υποστήριξη για τέτοια Ειδικά Προγράμματα Φορητών Υπολογιστών θα βασίζεται στην επιχορήγηση από εξωτερικές πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό."

msgid "programp6"
msgstr "Due to the current limitations of the Foundation's funding and to ensure highly effective content and support for the initial phases of this program, the Foundation is not yet accepting applications for the funding of Special Laptop Programs. We hope to activate this program before the end of 2007."

#: participate.html

msgid "participatetitle"
msgstr "Συμμετέχετε: Επενδύστε τα χρήματα και το χρόνο σας στο πρόγραμμα OLPC "

msgid "participatedescription"
msgstr "Το ίδρυμα OLPC για να προάγει αυτή την πρωτοβουλία εργάζεται με στόχο να κερδίσει χρήματα ώστε να αγοράσει και να διανείμει φορητούς υπολογιστές στα παιδιά."

msgid "participateh1"
msgstr "συμμετέχετε"

msgid "participatep1"
msgstr "Το Ίδρυμα One Laptop per Child υποστηρίζεται από άτομα, επιχειρήσεις και ιδρύματα.  Συνεισφορές, μεγάλες και μικρές, εκτιμώνται πάρα πολύ και θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μαθησιακών καινοτομιών κατά μήκος όλου του λιγότερο ανεπτυγμένου κόσμου. Συνεισφορές μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: "

msgid "participatep2"
msgstr "ή για συμμετοχή μέσω πιστωτικής κάρτας"

msgid "participateh2"
msgstr "Ίδρυμα OLPC Foundation, Υπηρεσία Εθελοντισμού"

msgid "participatep3"
msgstr "Ως μέρος της αποστολής του, το Ίδρυμα OLPC διατηρεί μια βασισμένη στο Διαδίκτυο λίστα ατόμων και οργανισμών που διατίθενται να συνεισφέρουν τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα τους για την υποστήριξη των παιδιών που συμμετέχουν σε προγράμματα ΧΟ σε όλον τον κόσμο."

msgid "participatep4"
msgstr "Όλες οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν ως αποτέλεσμα επαφών που έχουν γίνει μέσω αυτής της Υπηρεσίας Εθελοντών του Ιδρύματος OLPC, οφείλουν να γίνουν σε αυστηρά εθελοντική βάση και όλη η πνευματική ιδιοκτησία που θα παραχθεί μέσω αυτής της Υπηρεσίας θα θεωρείται δημόσιας κυριότητας και άρα όχι υποκείμενη σε συγγραφικά δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εθελοντές δεν μπορούν να χρεώσουν αντίτιμο για το χρόνο, την προσπάθεια ή και τις ιδέες που κατέβαλαν ως μέρος αυτής της υπηρεσίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εθελοντές δύναται να αποζημιωθούν για άμεσα έξοδα, αλλά μόνο επί τη βάσει προηγούμενων εγγράφων συμφωνιών με το σχετικό πρόγραμμα. Ένα επικυρωμένο, ηλεκτρονικό αντίγραφο της συμφωνίας πρέπει να παρασχεθεί προκαταβολικά στο ίδρυμα OLPC."

msgid "participatep5"
msgstr "The information provided in all applications will be reviewed and, if appropriate, will be posted on the OLPC Foundation Website. {You may be contacted.}"

msgid "participatep6"
msgstr "I have read the above terms and conditions of the OLPC Foundation Volunteer Service and agree that any service or product that I provide through this Service will be subject to these terms and conditions."

msgid "participatep7"
msgstr "Go to Application for OLPC Volunteer Service"

msgid "participatep8"
msgstr "Πρέπει προηγουμένως να συμφωνήσετε με τους όρους πριν συνεχίσετε."

#: propose.html

msgid "proposetitle"
msgstr "Propose: Special OLPC Programs and Grassroots Learning Intiatives"

msgid "proposedescription"
msgstr "Special OLPC Programs involve the purchase and delivery of XO laptops for use by children in lesser-developed countries."

msgid "proposerightsidebar1"
msgstr "grassroots learning innovations"

msgid "proposep1"
msgstr "Programmers and developers interested in volunteer opportunities:"

msgid "proposeindenta"
msgstr "(a) Online, open-source, wiki-textbooks, math and science projects, dictionaries, geographies, histories, social studies, health and nutrition courses, and translations into indigenous languages. These materials can be customized for a particular region or group of children or for more general use throughout the XO world; <a href="http://wiki.laptop.org/go/Content" target="_blank">Go to OLPC Content wikipage.</a>"

msgid "proposeindentb"
msgstr "(b) Software applications not otherwise available on XO that will enhance the general usefulness of XOs in every location. This could be, for example, educational games; collaborative and archiving tools; or artistic, video and graphic tools; <a href="http://wiki.laptop.org/go/Developers_Program" target="_blank">Go to OLPC Developers Program wikipage.</a>"

msgid "proposeindentc"
msgstr "(c) Other ways to participate can be found on this <a href="http://wiki.laptop.org/go/Getting_involved_in_OLPC" target="_blank">OLPC wikipage.</a>"

msgid "proposep2"
msgstr "All materials and peripherals developed with OLPC Foundation support must follow open source formats and standards and be available without fee for use by any child with an XO laptop."