PO-laptop.org-laptop-el

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Μετάφραση του PO-laptop.org-laptop-en-US αρχικό  
  bg | el | en | eo | es | it | ja | ko | ne | pt | ro | ru | zh (s) αλλαγές  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

The PO files are organized by sections:

Basic terms common to many pages, and pages that represent the top level of the website hierarchy: PO-laptop.org-top-level-el PO-laptop.org-top-level-en-US
Individual sections: PO-laptop.org-vision-el PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-el PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-el PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-el PO-laptop.org-children-en-US
Auxilliary pages: PO-laptop.org-auxiliary-el PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-el PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-el PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 13:21-0500\n"
"Last-Translator: Dimitris Kalamaras <dimitris.kalamaras@compupress.gr>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#
# These pages are for the Laptop Section
#

#: hardware.html

msgid "hardwaretitle"
msgstr "Φορητός υπολογιστής: Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για τα παιδιά των αναπτυσσόμενων εθνών"    

msgid "hardwaredescription"
msgstr "Το XO είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο μάθησης που δημιουργήθηκε ειδικά για τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου που ζουν στα πιο απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Ο φορητός αυτός σχεδιάστηκε συνεργατικά από ειδικούς τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τη βιομηχανία."

msgid "hardwarekeywords"
msgstr "OLPC, Ένας Φορητός Υπολογιστής για Κάθε Παιδί, φορητός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής XO, εργαλείο εκμάθησης, υλικό, ασύρματος δρομολογητής, οθόνη τεχνολογίας TFT, αυτό-ανανεώσιμη απεικόνιση, ανάλυση, μέθοδος μεταβίβασης, μέθοδος πλήρους χρωματικής απεικόνισης, αντανακλαστική μέθοδος, μέθοδος υψηλής ευκρίνειας, ηλεκτρική κατανάλωση οθόνης LCD, Κύρια Μονάδα Επεξεργασίας(επεξεργαστής), ψηφιακή κάμερα, εξωτερικές θύρες USB 2.0, θύρα κάρτας SD, μνήμη, ολοκληρωμένο κυκλωμα(chipset), ελεγκτής γραφικών."       

msgid "hardwaresubcontenttitle"
msgstr "Επίδειξη δικτύωσης πλέγματος"

msgid "hardwareh1"
msgstr "υλικό"

msgid "hardwarep1"
msgstr "Το XO είναι ένα ισχυρό εργαλείο που δημιουργήθηκε κυρίως για τα φτωχά παιδιά του κόσμου, που ζουν στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Ο φορητός υπολογιστής σχεδιάστηκε με την συνεργασία ειδικών, από τον ακαδημαϊκό καθώς και τον βιομηχανικό τομέα, που συνδυάζει και εξαιρετικό ταλέντο και πολλές δεκαετίες συλλογικής εμπειρίας για κάθε πτυχή αυτού του μη κερδοσκοπικού ανθρώπινου εγχειρήματος. Το αποτέλεσμα είναι μία μοναδική αρμονία της μορφής και της λειτουργίας· μία ευέλικτη, πολύ χαμηλού κόστους, αποδοτικής ισχύος, ανταποκρινόμενη και ανθεκτική μηχανή με την οποία τα έθνη του αναπτυσσόμενου κόσμου μπορούν να παρακάμψουν δεκαετίες ανάπτυξης—αμέσως αναβαθμίζοντας το περιεχόμενο και την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών τους."   

msgid "hardwarerightsidebar1"
msgstr "σημεία-κλειδιά"

msgid "hardwarerightsidebar2"
msgstr "χαρακτηριστικά"

msgid "hardwarerightsidebar3"
msgstr "προδιαγραφές"

#: software.html

msgid "softwaretitle"
msgstr "Λογισμικό: Το XO βασίζεται σε ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό"

msgid "softwaredescription"
msgstr "Το XO αποτελείται από ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό. Η αφοσίωσή μας στην ελευθερία του λογισμικού δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους φορητούς υπολογιστές τους με τους δικούς τους όρους."

msgid "softwarekeywords"
msgstr "OLPC, Ένας Φορητός Υπολογιστής για Κάθε Παιδί, φορητός υπολογιστής XO, εργαλείο εκμάθησης, εμπειρία εκμάθησης, λογισμικό «ανοιχτού» κώδικα, φορητοί υπολογιστές, πρότυπα «ανοιχτών» εγγράφων, δάσκαλοι, FOSS, ελεύθερο λογισμικό." 

msgid "softwareh1"
msgstr "Λογισμικό"

msgid "softwarep1"
msgstr "Το ΧΟ έχει κατασκευαστεί από ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό. Η αφοσίωσή μας στην ελευθερία του λογισμικού δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τους φορητούς υπολογιστές τους με τους δικούς τους όρους. Φυσικά δεν περιμένουμε από κάθε παιδί να γίνει προγραμματιστής, αλλά δεν επιθυμούμε την επιβολή κανενός είδους περιορισμού σε εκείνα τα παιδιά που επιλέγουν να τροποποιήσουν τους υπολογιστές τους. Χρησιμοποιούμε ανοιχτές διαμορφώσεις αρχείων εγγράφων, λίγο πολύ για τον ίδιο λόγο: η διαφάνεια είναι δύναμη. Τα παιδιά -και οι δάσκαλοί τους- θα έχουν την ελευθερία να ανασχηματίζουν, να επανεφεύρουν και να επανεφαρμόζουν το λογισμικό, το υλικό και το περιεχόμενό του υπολογιστή τους."

#: interface.html

msgid "interfacetitle"
msgstr "Γραφικό Περιβάλλον: Το OLPC θα ταράξει τα νερά"

msgid "interfacedescription"
msgstr "Ξεκινώντας από την απλή παρατήρηση του Σέιμουρ(Seymour) ότι τα παιδιά είναι γνωσιακοί εργάτες όπως κάθε ενήλικας, αν όχι περισσότερο, αποφασίσαμε ότι χρειαζόντουσαν μια διεπιφάνεια χρήστη ραμμένη στον δικό τους, συγκεκριμένο τύπο γνωσιακού έργου."

msgid "interfacekeywords"
msgstr "OLPC, Ένας Φορητός Υπολογιστής για κάθε Παιδί, φορητός υπολογιστής, σταθερός υπολογιστής, προσωπικός υπολογιστής, παιδιά, γνώση, διεπιφάνεια χρήστη, μάθηση, SUGAR, διεπιφάνεια, κοινότητα, μαθητευόμενοι, δάσκαλοι"

msgid "interfaceh1"
msgstr "διεπιφάνεια"

msgid "interfacep1"
msgstr "The desktop metaphor is so entrenched in personal computer users' collective consciousness that it is easy to forget what a bold and radical innovation the Graphical User Interface (GUI) was and how it helped free the computer from the “professionals” who were appalled at the idea of computing for everyone." 

msgid "interfacep2"
msgstr "Το OLPC πρόκειται να ανατρέψει την υπάρχουσα αντίληψη της διεπιφάνειας ενός υπολογιστή."
OLPC is about to revolutionize the existing concept of a computer interface."

msgid "interfacep3"
msgstr "Ξεκινώντας από την απλή παρατήρηση του Σέιμουρ(Seymour) ότι τα παιδιά είναι γνωσιακοί εργάτες όπως κάθε ενήλικας, αν όχι περισσότερο, αποφασίσαμε ότι χρειαζόντουσαν μια διεπιφάνεια χρήστη ραμμένη στον δικό τους, συγκεκριμένο τύπο γνωσιακού έργου: τη μάθηση. Έτσι, εργαζόμενοι μαζί με ομάδες από την Pentagram και τη Red Hat, κατασκευάσαμε τη SUGAR, μια εστιαζόμενου τύπου (zooming) διεπιφάνεια, η οποία συλλαμβάνει γραφικά στον κόσμο των παιδιών, τους μαθητές και τους δασκάλους τους ως συνεργάτες,  δίνοντας έμφαση στις σχέσεις μέσα στην κοινότητα, μεταξύ των ανθρώπων αλλά και των δραστηριοτήτων τους."

msgid "interfacep4"
msgstr "eToys (<a href="http://wiki.laptop.org/go/Squeak" target="_blank">Squeak</a>) running on the OLPC display"

msgid "interfacerightsidebar1"
msgstr "αρχές"

msgid "interfacerightsidebar2"
msgstr "πρόγραμμα επίδειξης"

#: design.html

msgid "designtitle"
msgstr "Σχεδιασμός: Ανακαλύψτε την σχεδιαστική εξέλιξη του φορητού υπολογιστή"

msgid "designdescription"
msgstr "Όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, η οθόνη του φορητού χρησιμοποιούσε τεχνολογία υγρών κρυστάλλων σε σιλικόνη (LCoS) με τη μορφή ενός προβολέα. Ο Νίκολας Νεγκρεπόντε παρουσίασε το σχέδιο στις αρχές του 2005, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από μαύρες ράβδους που γλιστρούσαν κατά μήκος ενός πλαισίου προσπαθώντας να δώσει μια ιδέα για το πώς θα λειτουργούσαν οι αναδιπλούμενες οπτικές διατάξεις."

msgid "designkeywords"
msgstr "OLPC, Ένας Φορητός Υπολογιστής για κάθε Παιδί, φορητός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής XO, κάρτα γραφικών, ευέλικτος σχεδιασμός, σχεδιασμός, οπτική διάκριση, σε μέγεθος παιδιού, εμφάνιση, εγχειρίδιο, ρυθμίσεις, τυπική χρήση φορητού υπολογιστή, ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων, παιχνίδι, πληκτρολόγιο λαστιχένιας μεμβράνης"

msgid "designh1"
msgstr "Η σχεδιαστική εξέλιξη του φορητού υπολογιστή"

msgid "designp1"
msgstr "Όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, η οθόνη του φορητού χρησιμοποιούσε τεχνολογία υγρών κρυστάλλων σε σιλικόνη (LCoS) με τη μορφή ενός προβολέα. Ο Νίκολας Νεγκρεπόντε παρουσίασε το σχέδιο στις αρχές του 2005, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από μαύρες ράβδους που γλιστρούσαν κατά μήκος ενός πλαισίου προσπαθώντας να δώσει μια ιδέα για το πώς θα λειτουργούσαν οι αναδιπλούμενες οπτικές διατάξεις."

msgid "designp2"
msgstr "Ο φορητός υπολογιστής ξεκίνησε να εξελίσσεται τον Ιούνιο εκείνου του έτους, όταν η Μαίρη Λου Τζέπσεν, που πρόσφατα είχε αναγορευθεί σε τεχνικό προϊστάμενο, άρχισε να επεξεργάζεται μια οθόνη δύο ρόλων: στον έναν η οθόνη θα λειτουργούσε ως συμβατική έγχρωμη οθόνη φωτεινών διόδων (LED) και στον άλλον ως ασπρόμαυρο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα μπορούσε να διαβάζεται και υπό το φως του ήλιου. Η σύλληψη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου τα υπαίθρια μαθήματα είναι συνηθισμένα και το κόστος του διαμοιρασμού κανονικών βιβλίων είναι δυσβάσταχτο έξοδο."

msgid "designp3"
msgstr "Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της διοικητικής ομάδας τον Ιούλιο του 2005, η Design Continuum παρουσίασε μια σειρά από καινοτόμα πρωτότυπα σχέδια τα οποία θα οδηγούσαν, μέχρι τον Νοέμβριο του 2005, στο περίφημο «πράσινο μηχάνημα», με την διακριτική κίτρινη μανιβέλα, που αποκαλύφθηκε στον κόσμο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Αννάν κατά την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Τυνησία."

msgid "designp4"
msgstr "Η κίτρινη μανιβέλα, παρότι χαριτωμένη, εν τέλει αποδείχτηκε μη πρακτική και αντικαταστάθηκε από τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος καθώς και από άλλους τύπους τροφοδοτούμενων από άνθρωπο συσκευών. Τη θέση της ως συμβόλου του OLPC πήραν οι κεραίες του ασύρματου δικτύου, ή αλλιώς «αυτιά». Την ίδια στιγμή, η Quanta Computer, ο αρχικός κατασκευαστής του OLPC, υποστήριξε την εφαρμογή στον υπολογιστή μίας λεγόμενης άρθρωσης μετασχηματισμού, ώστε να απλοποιήσει τη μετατροπή του υπολογιστή από κλασσικό φορητό υπολογιστή, σε παιχνιδομηχανή και σε αναγνώστη ηλεκτρονικών βιβλίων. Την άνοιξη του 2006, ο Ίβς Μπεχάρ, ο διάσημος βιομηχανικός σχεδιαστής από το Σαν Φρανσίσκο, ήρθε στην ομάδα μας για να ολοκληρώσει τον τελικό σχεδιασμό του ΧΟ Πρώτης Γενιάς."

msgid "designp5"
msgstr "Τον Νοέμβριο του 2006, τα πρώτα δοκιμαστικά μηχανήματα ΧΟ, τα Β1(Beta1), εξήλθαν από τη γραμμή παραγωγής στη Σανγκάη."

msgid "designp6"
msgstr "Η Β2 έκδοση του ΧΟ, πιο γερή, πιο συμπαγής, με μια ελαφρά αύξηση στην δυνατότητα κλίσης της οθόνης, είναι σχεδόν έτοιμη για την παρθενική της εμφάνιση."

#: meshdemo.html

msgid "meshdemop1"
msgstr "You need the latest Flash plug-in to see the mesh demo. <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" target="_blank">Click here</a> to download it."

#: hardwarehighlights.html

msgid "hardwarehighlightstitle"
msgstr "Laptop with a video/still camera, 3 external USB2.0 ports and a SD-card slot"

msgid "hardwarehighlightsh1"
msgstr "XO unlike any laptop ever built"

msgid "hardwarehighlightsp1"
msgstr "XO creates its own mesh network out of the box. Each machine is a full-time wireless router. Children in the most remote regions of the globe—as well as their teachers and families—will be connected both to one another and to the Internet."

msgid "hardwarehighlightsp2"
msgstr "Περιέχει μια αυτο-ανανεώσιμη TFT οθόνη 7,5 ιντσών, 1200×900 εικονοστοιχείων, μεγαλύτερης ανάλυσης (200 DPI) από το 95 τοις εκατό των φορητών υπολογιστών που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Διαθέσιμα είναι δύο στυλ προβολής: ένα διαπερατό, πλήρως έγχρωμο και ένα ανακλαστικό υψηλής ανάλυσης το οποίο είναι αναγνώσιμο και υπό το φως του ήλιου. Και τα δύο στυλ καταναλώνουν πολύ μικρά ποσά ενέργειας: το διαπερατό στυλ καταναλώνει μόλις ένα watt -περίπου το ένα έβδομο της μέσης κατανάλωσης των οθονών υγρών κρυστάλλων των φορητών υπολογιστών, ενώ το ανακλαστικό στυλ καταναλώνει την πενιχρή ποσότητα των 0,2 watts."

msgid "hardwarehighlightsp3"
msgstr "Ο φορητός υπολογιστής αναστέλλει επιλεκτικά τη λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας του, χαρακτηριστικό που ανοίγει το δρόμο για ακόμα περισσότερες και πιο αξιοσημείωτες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Ο υπολογιστής καταναλώνει ονομαστικά, λιγότερο από δύο watts -λιγότερο δηλαδή από το ένα δέκατο της κατανάλωσης ενός τυπικού φορητού υπολογιστή- τόσο λίγο που το XO μπορεί να επαναφορτισθεί με τη δύναμη ενός ανθρώπου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για τα μισό δισεκατομμύριο παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια."

#: hardwarefeatures.html

msgid "hardwarefeaturestitle"
msgstr "Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά του φορητού υπολογιστή ΧΟ"

msgid "hardwarefeaturesp1"
msgstr "Ο παράγων σχεδιασμός υπήρξε προτεραιότητα εξ αρχής: ο φορητός υπολογιστής δεν μπορούσε να είναι μεγάλος, βαρύς, εύθραυστος, άσχημος, επικίνδυνος ή ανιαρός. Άλλη μια ανάγκη ήταν η οπτική του ιδιαιτερότητα. Κατά μέρος, ο στόχος είναι η ισχυρή έλξη των μελλοντικών χρηστών του ΧΟ, αλλά η ξεχωριστή εμφάνιση του φορητού υπολογιστή έχει επίσης το στόχο της αποθάρρυνσης της διακίνησής του στην γκρίζα αγορά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι είναι και σε ποιον απευθύνεται."

msgid "hardwarefeaturesp2"
msgstr "Ο ΧΟ έχει περίπου το μέγεθος ενός σχολικού βιβλίου και είναι ελαφρύτερος από ένα κουτί γεύματος. Χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του και στην άρθρωση μετασχηματισμού, ο φορητός υπολογιστής λαμβάνει εύκολα μια από τις παρακάτω διαμορφώσεις: τυπικής χρήσης φορητού υπολογιστή, ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων και παιχνιδομηχανής."

msgid "hardwarefeaturesp3"
msgstr "Ο φορητός υπολογιστής έχει στρογγυλεμένες άκρες. Η ενσωματωμένη λαβή είναι σε μέγεθος παιδιού, όπως είναι και το στεγανοποιημένο με λαστιχένια μεμβράνη πληκτρολόγιο. Το πρωτοποριακό, διπλού ρόλου, εξαιρετικά ευρύ ποντίκι αφής, υποστηρίζει την κατάδειξη αλλά και τη ζωγραφική και το γράψιμο."

msgid "hardwarefeaturesp4"
msgstr "Ο ΧΟ είναι απολύτως συμμορφωμένος με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης RoHS. Δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Οι τύπου NiMH μπαταρίες του δεν περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα και επιπλέον ο υπολογιστής έχει ενισχυμένες δυνατότητες διαχείρισης της ενέργειας της μπαταρίας του, ώστε να επιτυγχάνει επιμηκυνμένο κύκλο λειτουργίας μεταξύ των επαναφορτίσεων. Θα μπορεί επίσης να ανεχθεί και εναλλακτικές πηγές φόρτισης, όπως π.χ. μπαταρίες αυτοκινήτων."

msgid "hardwarefeaturesp5"
msgstr "Επιπλέον -για χρήση σε σπίτια όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας- ο ΧΟ μπορεί να τροφοδοτηθεί χειροκίνητα. Θα περιέχει στον εξωτερικό εξοπλισμό του τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω τρία: μια μανιβέλα, ένα πετάλι, ή ένα ελκούμενο κορδόνι. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τα παιδιά να φορτίζουν τους φορητούς τους ομαδικά στο σχολείο, μέσω μιας κοινής μπαταρίας, στην ώρα του μαθήματος."

msgid "hardwarefeaturesp6"
msgstr "Η εμπειρία υποδεικνύει ότι ο σκληρός δίσκος και οι εσωτερικές συνδέσεις, είναι τα εξαρτήματα ενός φορητού υπολογιστή που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αστοχήσουν. Γι' αυτό το λόγο ο ΧΟ δεν διαθέτει σκληρό δίσκο και έχει μόνον δύο εσωτερικά καλώδια. Για περαιτέρω ανθεκτικότητα, τα πλαστικά τοιχώματα του υπολογιστή έχουν πάχος 2mm, σε αντίθεση με το τυποποιημένο 1,3mm. Οι κεραίες του ΧΟ-δικτύου, που έχουν μακράν καλύτερη απόδοση από αυτές ενός τυπικού υπολογιστή, χρησιμεύουν και ως εξωτερικά καλύμματα για τις USB θύρες, οι οποίες προστατεύονται επιπλέον και εσωτερικά. Η οθόνη, υποστηρίζεται επίσης από εσωτερικούς αποσβεστύρες." 

msgid "hardwarefeaturesp7"
msgstr "Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια. Για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας αυτής, οι υπολογιστές υποβάλλονται σε εργοστασιακές δοκιμές μέχρι σημείου καταστροφής, όπως επίσης και σε δοκιμές από παιδιά υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας." 

#: hardwarespecs.html

msgid "hardwarespecstitle"
msgstr "Ανακαλύψτε τις προδιαγραφές του φορητού υπολογιστή ΧΟ"

msgid "hardwarespecsh1"
msgstr "Προδιαγραφές"

msgid "hardwarespecsh2"
msgstr "Φυσικές ΔΙαστάσεις:"

msgid "hardwarespecsp1"
msgstr "Διαστάσεις: 242mm×228mm×32mm (κατά προσέγγιση—υποκείμενες σε αλλαγές)" 

msgid "hardwarespecsp2"
msgstr "Weight: Less than 1.5 KG (target only—subject to change)"

msgid "hardwarespecsp3"
msgstr "Configuration: Convertible laptop with pivoting, reversible display; dirt- and moisture-resistant system enclosure"

msgid "hardwarespecsh3"
msgstr "Core electronics:"

msgid "hardwarespecsp4"
msgstr "AMD Geode LX-700@0.8W (<a href="http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/DownloadableAssets/33358e_lx_900_productb.pdf"  target="_blank">datasheet</a>)"

msgid "hardwarespecsp5"
msgstr "CPU clock speed: 433 Mhz"

msgid "hardwarespecsp6"
msgstr "Compatibility: Athlon instruction set (including MMX and 3DNow! Enhanced) with additional Geode-specific instructions (X86/X87-compatible)"

msgid "hardwarespecsp6a"
msgstr "North Bridge: PCI and Memory Interface integrated with Geode CPU"

msgid "hardwarespecsp7"
msgstr "Chipset: AMD CS5536 South Bridge (<a href="http://www.amd.com/files/connectivitysolutions/geode/geode_lx/33238f_cs5536_ds.zip" target="_blank">datasheet</a>)"

msgid "hardwarespecsp8"
msgstr "Graphics controller: Integrated with Geode CPU; unified memory architecture"

msgid "hardwarespecsp9"
msgstr "Embedded controller (for production), <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:KB3700-ds-01.pdf" target="_blank">ENE KB3700</a>"

msgid "hardwarespecsp10"
msgstr "DRAM memory: 256 MiB dynamic RAM"

msgid "hardwarespecsp11"
msgstr "Data rate: Dual — DDR333 — 166 Mhz"

msgid "hardwarespecsp12"
msgstr "Open Firmware bootloader; 1024KB SPI-interface flash ROM"

msgid "hardwarespecsp13"
msgstr "Mass storage: 1024 MiB SLC NAND flash, high-speed flash controller"

msgid "hardwarespecsp14"
msgstr "Drives: No rotating media"

msgid "hardwarespecsh4"
msgstr "Display:"

msgid "hardwarespecsp15"
msgstr "Liquid-crystal display: 7.5” Dual-mode TFT display"

msgid "hardwarespecsp16"
msgstr "Viewing area: 152.4 mm × 114.3 mm"

msgid "hardwarespecsp17"
msgstr "Resolution: 1200 (H) × 900 (V) resolution (200 DPI)"

msgid "hardwarespecsp18"
msgstr "Mono display: High-resolution, reflective monochrome mode"

msgid "hardwarespecsp19"
msgstr "Color display: Standard-resolution, quincunx-sampled, transmissive color mode"

msgid "hardwarespecsp20"
msgstr "Special “DCON” chip, that enables deswizzling and anti-aliasing in color mode, while enabling the display to remain live with the processor suspended."

msgid "hardwarespecsh5"
msgstr "Integrated peripherals:"

msgid "hardwarespecsp21"
msgstr "Keyboard: 70+ keys, 1.2mm stroke; sealed rubber-membrane key-switch assembly"

msgid "hardwarespecsindent1"
msgstr "Keyboard layout details"

msgid "hardwarespecsindent2"
msgstr "Keyboard layout pictures - <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_english.jpg" target="_blank"> international</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_thai.jpg" target="_blank">Thai</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_arabic.jpg" target="_blank">Arabic</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_spanish.jpg" target="_blank">Spanish</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_portuguese.jpg" target="_blank">Portuguese</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_west_africa.jpg" target="_blank">West Africa</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_urdu.jpg" target="_blank">Urdu</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Image:Keyboard_azerty.jpg" target="_blank">French</a>"

msgid "hardwarespecsp22"
msgstr "Cursor-control keys: five-key cursor-control pad; four directional keys plus Enter"

msgid "hardwarespecsp23"
msgstr "Touchpad: Dual capacitance/resistive touchpad; supports written-input mode"

msgid "hardwarespecsp24"
msgstr "Audio: Analog Devices AD1888, AC97-compatible audio codec; stereo, with dual internal speakers; monophonic, with internal microphone and using the Analog Devices SSM2211 for audio amplification"

msgid "hardwarespecsp25"
msgstr "Wireless: Marvell Libertas 88W8388+88W8015, 802.11b/g compatible; dual adjustable, rotating coaxial antennas; supports diversity reception"

msgid "hardwarespecsp26"
msgstr "Status indicators: Power, battery, WiFi; visible lid open or closed"

msgid "hardwarespecsp27"
msgstr "Video camera: 640×480 resolution, 30FPS"

msgid "hardwarespecsh6"
msgstr "External connectors:"

msgid "hardwarespecsp28"
msgstr "Power: 2-pin DC-input, 10 to 20 V usable, –50 to 39 V safe, one-time fuse for excessive input"
 
msgid "hardwarespecsp29"
msgstr "Line output: Standard 3.5mm 3-pin switched stereo audio jack"

msgid "hardwarespecsp30"
msgstr "Microphone: Standard 3.5mm 2-pin switched mono microphone jack; selectable sensor-input mode"
 
msgid "hardwarespecsp31"
msgstr "Expansion: 3 Type-A USB-2.0 connectors; MMC/SD Card slot"
 
msgid "hardwarespecsp32"
msgstr "Maximum power:  1 A (total)"

msgid "hardwarespecsh7"
msgstr "Battery:"

msgid "hardwarespecsp33"
msgstr "Pack type: 4 or 5 Cells, 6V series configuration"

msgid "hardwarespecsp34"
msgstr "Fully-enclosed “hard” case; user removable"

msgid "hardwarespecsp35"
msgstr "Capacity: 22.8 Watt-hours"

msgid "hardwarespecsp36"
msgstr "Cell type: NiMH (or LiFeP)"

msgid "hardwarespecsp37"
msgstr "Pack protection: Integrated pack-type identification"
 
msgid "hardwarespecsp38"
msgstr "Integrated thermal sensor"

msgid "hardwarespecsp39"
msgstr "Integrated polyfuse current limiter"

msgid "hardwarespecsp40"
msgstr "Cycle life: Minimum 2,000 charge/discharge cycles (to 50% capacity of new, IIRC)."

msgid "hardwarespecsp41"
msgstr "<a href="http://wiki.laptop.org/go/Power_Management" target="_blank">Power Management</a> will be critical"

msgid "hardwarespecsh8"
msgstr "BIOS/loader"

msgid "hardwarespecsp42"
msgstr "Open Firmware is used as the bootloader."

msgid "hardwarespecsh9"
msgstr "Environmental specifications:"

msgid "hardwarespecsp43"
msgstr "Temperature: somewhere in between typical laptop requirements and Mil spec; exact values have not been settled."

msgid "hardwarespecsp44"
msgstr "Humidity: Similar attitude to temperature. When closed, the unit should seal well enough that children walking to and from school need not fear rainstorms or dust."

msgid "hardwarespecsp45"
msgstr "Altitude: –15m to 3048m (operating), –15m to 12192m (non-operating)"
 
msgid "hardwarespecsp46"
msgstr "Shock: 125g, 2ms, half-sine (operating) 200g, 2ms, half-sine (non-operating)"

msgid "hardwarespecsp47"
msgstr "Random vibration: 0.75g zero-to-peak, 10Hz to 500Hz, 0.25 oct/min sweep rate (operating); 1.5g zero-to-peak, 10Hz to 500Hz, 0.5 oct/min sweep rate (nonoperating)"

msgid "hardwarespecsp48"
msgstr "2mm plastic walls (1.3mm is typical for most systems)."

msgid "hardwarespecsh10"
msgstr "Regulatory requirements:"

msgid "hardwarespecsp49"
msgstr "The usual US and EU EMI/EMC requirements will be met."
 
msgid "hardwarespecsp50"
msgstr "The laptop and all OLPC-supplied accessories will be fully UL and is RoHS compliant."

#: softwareprinciples.html

msgid "softwareprinciplestitle"
msgstr "Αρχές: Ο φορητός υπολογιστής ΧΟ θα φέρει στα παιδιά την τεχνολογία"

msgid "softwareprinciplesh1"
msgstr "αρχές"

msgid "softwareprinciplesp1"
msgstr "Ο φορητός υπολογιστής ΧΟ θα φέρει στα παιδιά την τεχνολογία ως ένα μέσο ελευθερίας και δύναμης. Η επιτυχία του έργου απέναντι στην εκπληκτική παγκόσμια ποικιλομορφία, θα μπορέσει να γίνει δυνατή μόνο διαμέσου του εναγκαλισμού του ανοιχτού λογισμικού και της παροχής στους χρήστες και στους προγραμματιστές του υπολογιστή πλήρους ελευθερίας."

msgid "softwareprinciplesp2"
msgstr "Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και κυνηγούν νέες ιδέες, το λογισμικό και τα εργαλεία θα πρέπει να μπορούν να μεγαλώσουν μαζί τους και να τους παρέχουν μια πύλη για νέες, διαφορετικές τεχνολογίες."

msgid "softwareprinciplesp3"
msgstr "<a href="http://wiki.laptop.org/go/OLPC_on_open_source_software" target="_blank">wiki: OLPC ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα</a>"

#: softwarebenefits.html

msgid "softwarebenefitstitle"
msgstr "Αρχές: Ο φορητός υπολογιστής ΧΟ θα φέρει στα παιδιά την τεχνολογία"

msgid "softwarebenefitsh1"
msgstr "οφέλη"

msgid "softwarebenefitsp1"
msgstr "Learning is our main goal; we do not focus on computer literacy, as that is a by-product of the fluency children will gain through use of the laptop for learning. Children—especially young children—do not need to learn about IT and certainly do not need to be fluent users of WORD, EXCEL and POWERPOINT. They are not office workers. However, picking up these skills, having grown up with a laptop, will be readily accomplished."

msgid "softwarebenefitsp2"
msgstr "Epistemologists from John Dewey to Paulo Freire to Seymour Papert agree that you learn through doing. This suggests that if you want more learning, you want more doing. Thus OLPC puts an emphasis on software tools for exploring and expressing, rather than instruction. Love is a better master than duty. Using the laptop as the agency for engaging children in constructing knowledge based upon their personal interests and providing them tools for sharing and critiquing these constructions will lead them to become learners and teachers."

msgid "softwarebenefitsp3"
msgstr "As a matter of practicality and given the necessity to enhance performance and reliability while containing costs, XO is not burdened by the bloat of excess code, the “featureitis” that is responsible for much of the clumsiness, unreliability, and expense of many modern laptops. XO will start up in an instant and move briskly through its operations. We accomplish this by focusing on only those features that children need for learning."

#: softwarespecs.html

msgid "softwarespecstitle"
msgstr "Specs: We are using components of the Linux operating system"

msgid "softwarespecsh1"
msgstr "specs"

msgid "softwarespecsp1"
msgstr "We are using components from Red Hat's Fedora Core 6 version of the Linux operating system; we are tracking the main kernel fairly closely."

msgid "softwarespecsp2"
msgstr "We will support five programming environments on the laptop: (1) <a href="http://wiki.laptop.org/go/Python" target="_blank">Python</a>, from which we have built our user interface and our activity model; (2) <a href="http://wiki.laptop.org/go/Javascript" target="_blank">Javascript</a> for browser-based scripting; (3) <a href="http://wiki.laptop.org/go/CSound" target="_blank">Csound</a>, a programmable music and audio environment; (4) <a href="http://wiki.laptop.org/go/Squeak" target="_blank">Squeak</a>, a version of Smalltalk embedded into a media-rich authoring environment; and (5) <a href="http://wiki.laptop.org/go/LOGO" target="_blank">Logo</a>. We will also provide some support Java and Flash."

msgid "softwarespecsp3"
msgstr "Applications will include a web browser built on <a href="http://wiki.laptop.org/go/Xulrunner" target="_blank">Xulrunner</a>, the run-time environment used by the Firefox browser; a simple document viewer based upon <a href="http://www.gnome.org/projects/evince/" target="_blank">Evince</a>; the <a href="http://wiki.laptop.org/go/Write" target="_blank">AbiWord</a> wordprocessor, an <a href="http://penguintv.sourceforge.net" title="PenguinTV" target="_blank">RSS reader</a>, an email client, chat client, VOIP client; a <a href="http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Human_Interface_Guidelines#Journaling" target="_blank">journal</a> a wiki with WYSIWYG editing; a multimedia authoring and playback environment; a music composition toolkit, graphics toolkits, games, a shell, and a debugger."

msgid "softwarespecsp4"
msgstr "Libraries and plugins used by OLPC include <a href="http://www.mozilla.org/newlayout/" target="_blank">Xul</a>, <a href="http://www.gtk.org/" target="_blank">GTK+</a>, <a href="http://projects.o-hand.com/matchbox" target="_blank">Matchbox</a>, <a href="http://wiki.laptop.org/go/Sugar" target="_blank">Sugar</a>, <a href="http://www.pango.org/" target="_blank">Pango</a>, <a href="http://developer.gnome.org/projects/gap/" target="_blank">ATK</a>, <a href="http://cairographics.org/" target="_blank">Cairo</a>, <a href="http://x.org" target="_blank">X Window System</a>, <a href="http://avahi.org/" target="_blank">Avahi</a>, and <a href="http://gstreamer.freedesktop.org/" target="_blank">gstreamer</a>."

#: softwaredevelopers.html

msgid "softwaredeveloperstitle"
msgstr "Developers: Get the latest stable build of our image"

msgid "softwaredevelopersh1"
msgstr "developers"

msgid "softwaredevelopersp1"
msgstr "One Laptop Per Child Development site:<br /> <a href="http://dev.laptop.org/" target="_blank">http://dev.laptop.org/</a>"

msgid "softwaredevelopersp2"
msgstr "Developers program:<br /> <a href="http://wiki.laptop.org/go/Developers_program" target="_blank">http://wiki.laptop.org/go/Developers_program</a>"

msgid "softwaredevelopersp3"
msgstr "BTest Software Note:<br /> <a href="http://wiki.laptop.org/go/BTest-2_Release_Notes" target="_blank">http://wiki.laptop.org/go/BTest-2_Release_Notes</a>"

msgid "softwaredevelopersp4"
msgstr "Autoreinstallation image:<br /> <a href="http://wiki.laptop.org/go/Autoreinstallation_image" target="_blank">http://wiki.laptop.org/go/Autoreinstallation_image</a>"

msgid "softwaredevelopersp5"
msgstr "The latest stable build of our image is always found here:<br /> <a href="http://olpc.download.redhat.com/olpc/streams/development/LATEST" target="_blank">http://olpc.download.redhat.com/olpc/ streams/development/LATEST</a>"

#: interfaceprinciples.html

msgid "interfaceprinciplestitle"
msgstr "Principles: The laptop focuses children around activities"

msgid "interfaceprinciplesh1"
msgstr "principles"

msgid "interfaceprinciplesh2"
msgstr "Activities"

msgid "interfaceprinciplesp1"
msgstr "There are no software applications in the traditional sense on the laptop. The laptop focuses children around “activities.” This is more than a new naming convention; it represents an intrinsic quality of the learning experience we hope the children will have when using the laptop. Activities are distinct from applications in their foci—collaboration and expression—and their implementation—journaling and iteration."

msgid "interfaceprinciplesh3"
msgstr "Presence"

msgid "interfaceprinciplesp2"
msgstr "Everyone has the potential for being both a learner and a teacher. We have chosen to put collaboration at the core of the user experience in order to realize this potential. The presence of other members of the learning community will encourage children to take responsibility for others' learning as well as their own. The exchange of ideas amongst peers can both make the learning process more engaging and stimulate critical thinking skills. We hope to encourage these types of social interaction with the laptops."

msgid "interfaceprinciplesp3"
msgstr "In order to facilitate a collaborative learning environment, the laptops employ a mesh network that interconnects all laptops within range. By exploiting this connectivity, every activity has the potential to be a networked activity. We aspire that all activities take advantage of the mesh; any activity that is not mesh-aware should perhaps be rethought in light of connectivity. As an example, consider the web-browsing activity bundled with the laptop distribution. Normally one browses in isolation, perhaps on occasion sending a friend a favorite link. On the laptop, however, a link-sharing feature integrated into the browser activity transforms the solitary act of web-surfing into a group collaboration. Where possible, all activities should embrace the mesh and place strong focus on facilitating such collaborative processes."

msgid "interfaceprinciplesh4"
msgstr "Expression"

msgid "interfaceprinciplesp4"
msgstr "Starting from the premise that we want to make use of what people already know in order to make connections to new knowledge, our approach focuses on thinking, expressing, and communicating with technology. The laptop is a “thing to think with”; we hope to make the primary activity of the children one of creative expression, in whatever form that might take. Thus, most activities will focus on the creation of some type of object, be it a drawing, a song, a story, a game, or a program. In another shift in the language used to describe the user experience, we refer to objects rather than files as the primary stuff of creative expression."

msgid "interfaceprinciplesp5"
msgstr "As most software developers would agree, the best way to learn how to write a program is to write one, or perhaps teach someone else how to do so; studying the syntax of the language might be useful, but it doesn't teach one how to code. We hope to apply this principle of “learn through doing” to all types of creation, e.g., we emphasize composing music over downloading music. We also encourage the children to engage in the process of collaborative critique of their expressions and to iterate upon this expression as well."

msgid "interfaceprinciplesp6"
msgstr "The objectification of the traditional file system speaks more directly to real-world metaphors: instead of a sound file, we have an actual sound; instead of a text file, a story. In order to support this concept, activity developers may define object types and associated icons to represent them."

msgid "interfaceprinciplesh5"
msgstr "Journaling"

msgid "interfaceprinciplesp7"
msgstr "Η ιδέα πίσω από το Journal (Ημερολόγιο), μία καθημερινή καταγραφή γεγονότων, είναι εύκολα κατανοητή αφού υπάρχει σε όλες τις εθνότητες. Στο ημερολόγιο καταγράφονται γεγονότα που κάποιος βίωσε μέσα σε μία ημέρα. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την μεταφορική σημασία του ημερολογίου στην διαχείρηση των αρχείων και των φακέλων του συστήματος. Ενώ η εφαρμογή αυτού του συτστήματος διαχείρισης αρχείων δεν διαφέρει πολύ απο τα συμβατά λειτουργικά συστήματα, ωστόσο η εφαρμογή του δεν είναι τόσο σπουδαία όσο η ιδέα πίσω από την μεταφορική αντιστοίχισή του με ένα ημερολόγιο."

msgid "interfaceprinciplesp8"
msgstr "Στην ουσία, το Ημερολόγιό μας ενσωματώνει την ιδέα ότι το σύστημα διαχείρισης αρχείων καταγράφει το ιστορικό των ενεργειών που ένα παιδί έκανε, ή πιο ακριβέστερα τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε. . Its function as the store of the objects created while performing those activities is secondary, although also important. The Journal naturally lends itself to a chronological organization (although it can be tagged, searched, and sorted by a variety of means). As a record of things a child has done—not just the things a child has saved—the Journal will read much like a portfolio or scrapbook history of the child's interactions with the machine and also with peers. The Journal combines entries explicitly created by the children with those that are implicitly created through participation in activities; developers must think carefully about how an activity integrates with the Journal more so than with a traditional file system that functions independently of an application. The activities, the objects, and the means of recording all tightly integrate to create a different kind of computer experience."

#: interfacedemo.html

msgid "interfacedemotitle"
msgstr "Interface Demo"

msgid "interfacedemoh1"
msgstr "demo"

msgid "clickfornextslide"
msgstr "Πατήστε για την επόμενη διαφάνεια"

msgid "next"
msgstr "επόμενο"

msgid "previous"
msgstr "προηγούμενο"

#: activities.html

#: designdevelopers.html

#: stories.html

#: designprinciples.html