PO-laptop.org-vision-bg

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Превод на PO-laptop.org-vision-en-US оригинал  
  bg | el | en | eo | es | it | ja | ko | ne | pl | pt | ro | ru | zh (s) промените  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

The PO files are organized by sections:

Basic terms common to many pages, and pages that represent the top level of the website hierarchy: PO-laptop.org-top-level-bg PO-laptop.org-top-level-en-US
Individual sections: PO-laptop.org-vision-bg PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-bg PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-bg PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-bg PO-laptop.org-children-en-US
Auxilliary pages: PO-laptop.org-auxiliary-bg PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-bg PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-bg PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 13:21-0500\n"
"Last-Translator: Dan Cho <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


#
# These pages are for the Vision Section
#

#: mission.html

msgid "missiontitle"
msgstr "Мисия: Да се даде шанс децата по света да разкрият възможностите си."

msgid "missiondescription"
msgstr "Повечето от двата милиарда деца в развиващия се свят не получават качествено образование. Време и да променим това безнадеждно положение. Когато са налични ресурсите за образование, бедните страни поне получават шанса си за развитие."

msgid "missionkeywords"
msgstr "OLPC, One Laptop per Child, Лаптоп за всяко дете, лаптоп, образование, бедност, учене, обучение, училища, книги, пособия, училищни пособия, третият свят, компютър, знание, потенциал."

msgid "missionh1"
msgstr "цели"

msgid "missionp1"
msgstr "Повечето от двата милиарда деца в развиващите се страни рядко получават качествено образование, ако въобще имат късмета да ходят на училище. Едно от всеки три не завършва пети клас."

msgid "missionp2"
msgstr "Индивидуалните и обществените последствия на тази неизлечима световна криза са огромни. Децата биват обречени на бедност и изолация - точно както се е случило и с техните родители преди това - без да имат шанс някога да разберат какво може да направи за тях доброто образование. В същото време техните правителства не смогват да поддържат нужния темп на развитие в днешния динамичен свят. Икономиката на знанието се оказва непостижима цел в страни, в които огромни гета създават клас от хора, които не са способни да помогнат на себе си, камо ли да допринесат за общественото развитие. А всичко е въпрос на наличие на добри възможности."

msgid "missionh2"
msgstr "Време е да преосмислим уравнението."

msgid "missionp3"
msgstr "В бедните страни правителствените ресурси често позволяват да се отделят не повече от $20 на ученик всяка година, докато в страни като САЩ тази сума е около $7500. В подобна обстановка едно удвояване или утрояване на инвестираните от държавата средства просто не може да доведе до желаните резултати. Освен това, опитът показва, че да се прилагат познатите подходи като строене на училища, наемане на учители, купуване на книги и пособия е скъпо, но често неефективно в развиващия се свят."

msgid "missionh3"
msgstr "Когато не се развиваш, значи изоставаш."

msgid "missionp4"
msgstr "Най-ценният ресурс на всяка държава са децата й. Ние вярваме, че развиващият се свят трябва да се възползва от този ресурс като заложи на естественото желание на децата да учат, да споделят и да създават сами. Нашият отговор на това предизвикателство е лаптопът XO - машина създадена с цел да помогне на децата да се научат да усвояват знание по най-добрия възможен начин."

msgid "missionp5"
msgstr "XO въплъщава теориите на конструктивизма, първоначално развити от професор Сиймър Пейпърт от МИТ Медиа лаб през 60те. Теориите по-късно са развити от Алън Кей и Никълъс Негропонте в неговата книга <i>Да бъдеш дигитален</i>."

msgid "missionp6"
msgstr "Дълго тестван в реални условия и доказал се в някои от най-бедните и отдалечени общества на земята, конструкционъзмът се фокусира върху "ученето как да учиш". Компютърът като средство е идеално за прилагане на този принцип. Чрез XO децата получават прозорец към света, както и средство, което те могат да променят със собствените си ръце. По този начин децата придобиват важно знание, както и възможността да изразят пълния си потенциал да решават проблеми и да създават нови неща."

msgid "missionp7"
msgstr "OLPC в същността си не е технологичен проект, нито пък XO е просто продукт на компютърната индустрия. OLPC е неправителствена организация, която не цели финансова печалба, и чиято цел е да предостави инструмент за постигането на по-голяма цел. Именно, това е децата и в най-отдалечените райони на света да получат възможност да разкрият потенциала си, да получат достъп до един свят с много шарени идеи и в крайна сметка да допринесат за подобряването на същия този свят."

msgid "missionp8"
msgstr "Докато настъпи този момент, следете как се развива работата ни."

#: progress.html

msgid "progresstitle"
msgstr "Напредък: Научете повече за началото на OLPC"

msgid "progressdescription"
msgstr "Като идея OLPC проиsлиза още от преди четири деситилетия, заедно с първите дни компютърните науки. Тогава само смелите мечтатели са вярвали, че машините могат да помагат на децата и днес наистина личните компютри са се превърнали в идеално средство за учене."

msgid "progresskeywords"
msgid "OLPC, Лаптоп за всяко дете, лаптоп, компютър, компютри, машина, дете, деца, PC, обучение, мрежа, хардуер, мрежов хардуер, история, партньор, партньори"

msgid "progresssubcontenttitle"
msgstr "Какво следва..."

msgid "progressp1"
msgstr "Произходът на идеите на OLPC може да се проследи още от преди четири деситилетия, когато повечето компютри са били с размерите на малки динозаври и едва ли много хора са можели да обвържат нашините с децата. Пионери на мисълта, обаче, са вярвали, че компютрите ще бъдат подходящи за деца и времето днес е доказало колко важни са компютрите като пособия в образованието. Такъв човек, който също така работи за OLPC, е <a href="http://papert.org/" target="_blank">Сиймър Пейпърт</a>. Ето ги и някои от основните моменти от дългия път на радикални промени, свързани с OLPC..."

msgid "2007"
msgstr "2007"

msgid "progressn51"
msgstr "Започва масово производство"

msgid "progressn50"
msgstr "Представяне на софтуера за Тест-3"

msgid "progressn49"
msgstr "Машините В1 (пред-производство) за разпратени."

msgid "progressn48"
msgstr "XO печели наградата Индекс."

msgid "progressn47"
msgstr "Новите възможности на Шугър са вписани в програмата."

msgid "progressn46"
msgstr "Иван Кръстич печели наградата TR35 за БитФрост, архитектурата за сигурност на OLPC."

msgid "progressn45"
msgstr "<a href="http://www.intel.com" target="_blank">Интел</a> влиза в проекта."

msgid "progressn44"
msgstr "Последната версия на бета-машините (Б4) са е конструирана и машините са разпратени."

msgid "progressn43"
msgstr "Конференция за игри на OLPC"

msgid "progressn42"
msgstr "Автономната мрежа действа при спиране на работа [Autonomous mesh operates during suspend]."

msgid "progressn41"
msgstr "Първите машини Б3 са конструирани и разпратени."

msgid "progressn40"
msgstr "Перу обявява участието си в OLPC."

msgid "progressn39"
msgstr "Инсталиран е първият училищен сървър."

msgid "progressn38"
msgstr "Заработва първата [меш-]мрежа."

msgid "progressn37"
msgstr "Машините за Б2-теста (Бета 2) са изпратени на децата в определените държави."

msgid "progressn36"
msgstr "Руанда започва новата година с голяма новина - странат се присъединява към проекта."

msgid "2006"
msgstr "2006"

msgid "progressn35"
msgstr "Уругвай обещава участие в OLPC."

msgid "progressn34"
msgstr "Машините 875 B1-Тест (Бета 1) слизат от конвейрите на Куанта в Шанхай. XO е истина."

msgid "progressn33"
msgstr "Либия обявява pпоръчка за 1,2 милиона лаптопа - достатъчно за всички деца на училищна възраст в страната."

msgid "progressn32"
msgstr "OLPC вече включва и страна, където се говори арабски език."

msgid "progressn31"
msgstr "Ред хет and <a href="http://pentagram.com" target="_blank">Пентаграм</a> представя потребителския интерфейс на лаптопа. <a href="http://www.ses-global.com/ses-global/index.php" target="_blank">СЕС-Астра</a> се включва в OLPC."

msgid "progressn30"
msgstr "Представяне на първия работещ прототип на многоцелевия екран."

msgid "progressn29"
msgstr "Уикипедия е първият записан източник на съдържание за лаптопите."

msgid "progressn28"
msgstr "500 мадър-борда за разработчици са разпратени по света. <a href="http://csounds.com/whatis/index.html" target="_blank">Ц-саунд</a> бива демонстрирана по меш-мрежата."

msgid "progressn27"
msgstr "<a href="http://www.ebay.com/" target="_blank">иБей</a> се включва в програмата. Обявяване на училищен сървър за $100."

msgid "progressn26"
msgstr "<a href="http://www.squid-labs.com/" target="_blank">Скуид лабс</a> и <a href="http://www.freeplayenergy.com/" target="_blank">ФрийПлей</a> представят първите системи за ръчно захранване на лаптопа."

msgid "progressn25"
msgstr "OLPC отваря офисите си в Кембридж, щата Масачузец, САЩ. Известният индустриален дизайнер <a href="http://fuseproject.com" target="_blank">Ив Бехар</a> поема отговорността за пролемите на <<form-factor - за превод>>-а."

msgid "progressn24"
msgstr "Марвел се включва в OLPC и става парниор за мрежовия хардуер на лаптопа. Сайтът на OLPC <a href="http://www.laptop.org">laptop.org</a> се появява на бял свят (благодарности към <a href="http://www.laptopworldwide.com/" target="_blank">Мохамед Ростом</a>)."

msgid "progressn23"
msgstr "Негропонте и Кемал Дървис, шеф на <a href="http://www.undp.bg/" target="_blank">Програмата на ООН за развитие (ПООНР, UNDP)</a>, подписват меморандум за разбирателство по време на <a href="http://www.weforum.org/en/index.htm" target="_blank">Световния икономически форум</a>. Планираната първа генерация (Ген-1) на OLPC запазва фокуса си върху 5-10 милиона лаптопа в големи страни и региони. С напредване на времето ПРООН ще се превърне в представител на OLPC в повечето от 166те страни, в които организацията разполага с офиси. Организацията също така ще помогне в комуникацията с правителствени органи и логистиката до училищата."

msgid "2005"
msgstr "2005"

msgid "progressn22"
msgstr "OLPC съобщава, че <a href="http://www.quantatw.com" target="_blank">Кванта компютърс</a>, най-големият производител на лаптопи в света, ще се превърне в главен производител на дизайна на лаптопа. <a href="http://www.nortel.com/" target="_blank">Нортел</a> също става член на организацията."

msgid "progressn21"
msgstr "На Световния симпозиум за информационни технологии в Тунис, генералният секретар на ООН, <a href="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD"  target="_blank">Кофи Анан</a>, представи последните резултати на OLPC, във формата на така наречената "залена машина" с нейната специфична ръчка за зареждане на батерията. Анан успява да счупи ръчката по време на съвместната пресконференция с Негропонте. Време е за нов оглед на дизайна."

msgid "progressn20"
msgstr "'Тук не става дума просто да се даде лаптоп на всяко дете. Нашата цел не е да раздаваме безплатни магически предмети, които да решат всички проблеми. Магията ще дойде от самото дете - от всеки учен, интелектуалец или нормален гражданин, който ще израстне от него. Тази инициатива се прави с идеята да позволи на децата да развият пълния си потенциал.”"

msgid "progressn20a"
msgstr "—Кофи Анан"

msgid "progressn19"
msgstr "Две седмици по-късно, президентът на Нигерия Олусегун Обасанджо се обяви за "омагьосан" от 100-доларовия лаптоп и обеща да поръча един милион бройки за страната си."

msgid "progressn18"
msgstr "След среща в Бангкок в г-н Негропонте, министър-председателят на Тайланд Таксин Шинаватра обяви, че ще се включи в OLPC. Тайланд е първата страна, която официално дава подобно обещание. За жалост на г-н Шинаватра, той бе изхвърлен от властта от военен преврат през септември 2006г."

msgid "progressn17"
msgstr "На среща с партньори в седалището на Гугъл, г-н Негропонте съобщи, че до този момент повече от 50 държави са изпратили запитвания относно лаптопа. Двадесет от тези запитвания са направени директно от държавни глави. <a href="http://www.brightstarcorp.com" target="_blank">Брайтстар</a> е представен като партньор в проекта."

msgid "progressn16"
msgstr "<a href="http://www.designcontinuum.com" target="_blank">Дизайн континуум</a> става партниор на OLPC в областта на индустриалния дизайн."

msgid "progressn15"
msgstr "Лула да СИлва, президентът на Бразилия, се среща с Никълъс Негропонте в столицата Бразилия и обещава участие в проекта. Той дава на кабинета си 29 дена да подготвят плана за действие, тъй като смята, че "всичко по-дълго от 30 дена е безинтересно.”"

msgid "progressn14"
msgstr "Първа среща на корпоративните партньори в Медиа лаб. Сред тях са <a href="http://www.amd.com" target="_blank">АМД</a>, <a href="http://newscorp.com" target="_blank">Нюз корпорейшън</a>, <a href="http://google.bg" target="_blank">Гугъл</a> и <a href="http://redhat.com" target="_blank">Ред хет</a>, които ще създадат операциоонната система за лаптопа, базирана на Линукс."

msgid "progressn13"
msgstr "Кинълъс Негропонте излага идеята си за лаптоп за $100 за бедните деца по света в и-мейл до стария си приятел Хектор Руиз, изпълнителен директор на АМД. Шест часа по-късно Руиз отговаря: "Разчитай на нас. Ние бихме били изключително щастливи да поемем водеща роля." Р рамките на няколко седмици след това, Нюз корпорейшън и Гугъл също се включват като основатели на новата инициатива, Лаптоп за всяко дете."

msgid "progressn12"
msgstr "По-късно същия месец Никълъс Негропонте представя идеята за лаптопа за $100 по време на <a href="http://www.weforum.org/en/index.htm" target="_blank">Световния икономически форум</a> в Давос, Швейцария, където политическия, икономическия и културния световен елит се събира всяка година. Въпреки че не разполага с работеща машина, която да демонстрира, г-н Негропонте предизвиква фурор." 

msgid "2002"
msgstr "2002"

msgid "progressn11"
msgstr "Губернаторът на Мейн, Ангъс Кинг, е убеден от Пейпърт, че единственият добър коефицент за разполагане на компютри по училищата е едно към едно. Следва началото на първия <a href="http://www.papert.org/articles/laptops/laptops_master.html" target="_blank">голям проект за раздаване на компютри</a>, включващ 42 000 машини за всички седмокласници в щата. Програмата по-късно бива възобновена и разширена."

msgid "progressn11a"
msgstr "Според Кинг, “Да се даде на всяко дете тази важна машина, този своеобразен ключ, е много силна и иновативна идея.'"

msgid "progressn10"
msgstr "Негропонте дава компютри на 20 деца в отдалечено село в Камбоджа, за да могат те да ги използват в училище и у дома. Той ще добави още 20 през следващата година. Децата и техните семейства бързо намират нови приложения за машината и се научават лесно да сърфират в Интернет. Първата дума, която научават на английски е 'гугъл' (б.пр.: името на фирмата се използва като глагол със значението 'да търся в Интернет')."

msgid "1998"
msgstr "1998"

msgid "progressn9"
msgstr "<a href="http://www.lego.com/eng/info/" target="_blank">Лего</a> представя своя<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms" target="_blank">Майндстормс™</a> - продукт, чрез който децата могат когат да създават 'програмируеми тухлички' за своите конструктори."

msgid "1995"
msgstr "1995"

msgid "progressn8"
msgstr "В своята книга <i>Да бъдеш дигитален</i>, Никълъс Негропонте рисува своето виждане за бъдещето на личния компютър. Книгата се продава добре в много страни и бива преведена на 40 езика."

msgid "1988"
msgstr "1988"

msgid "progressn7"
msgstr "Докато работи във фондацията Омар Денго в Коста Рика, Пейпърт, заедно с екип на Медиа лаб, помага за изработването на проект, който включва обучението в МИТ на десетина учители от Коста Рика. Програмата е част от опитите да се помогне на Коста Рика да се развие от предимно селскостопанска страна в икономика, базирана на високите технологии."

msgid "progressn7a"
msgstr "“Лого се превърна във вид култура, в начин да се преосмисли ученето.”"

msgid "progress7b"
msgstr "—Клотилде Фонсека, изпълнителен директор на фондацията Омар Денго."

msgid "progressn6"
msgstr "<a href="http://web.media.mit.edu/~mres/papers/BCK/BCK.html" target="_blank">ЛЕГО/Лого</a> стартира във формата на продукт, който позволява на децата да свържат своя робот-конструктор чрез кабел към компютър."

msgid "1985"
msgstr "1985"

msgid "progressn5"
msgstr "<a href="http://www.media.mit.edu/" target="_blank">МИТ Медиа лаб</a> отваря врати. Част от призванието на организацията е да 'инвестира и създава възможности новите технологии да се прилагат за подобряването на човешкия живот, като се преодоляват моментните ограничения.”"

msgid "progressn4"
msgstr "Пейпърт отваря 'Училището на бъдешето', многогодишен компютърен проект към начално училище Хенигън в Бостън, щата Масачузец, САЩ, Децата предимно работят с Лого. Хениган по-късно се превръща и в пилотен проект за проекта ЛЕГО/Лого на Медиа лаб."

msgid "1982"
msgstr "1982"

msgid "progressn3"
msgstr "Като част от френски правителствен проект Пейпърт и Негропонте раздават компютри Епъл II на ученици в квартал на Дакар, Сенегал. Придобитият опит подкрепя теорията на Пейпърт, че децата в отделечени и бедни селскостопански райони успяват да се приспособят към работата с компютър както и всички други. Този извод по-късно е потвърден от проекти в Пакистан, Тайланд, Колумбия и други."

msgid "1980"
msgstr "1980"

msgid "progressn2"
msgstr "Пейпърт публикува <a href="http://www.elearning-reviews.org/topics/technology/interactive-environments/1980-papert-mindstorms/" target="_blank"><i>Бури на мисълта: Децата, компютрите и силата на идеите</i></a>, популярен наръчник за теориите на Пейпърт."

msgid "1968"
msgstr "1968"

msgid "progressn1"
msgstr "Алън Кей описва своя пра-лаптоп, Динабук, като 'портативен интерактивен и личен компютър, достъпен колкото книга.”"

msgid "1967"
msgstr "1967"

msgid "progressn0"
msgstr "Уоли Фойрцайг, Даниел Бобров, Рихард Грант, Синтия Соломон и Сиймър Пейпърт преставят Лого, първият език за програмиране, написане специално за деца."

#: news.html

msgid "newstitle"
msgstr "Новини: прочетете последните новини около ОЛПС..."

msgid "newsdescription"
msgstr "Лаптопът редовно дава основание на международната преса да пише за нас. Щракнете по-долу, за да прочетете последните публикации."

msgid "newskeywords"
msgstr "OLPC, ОЛПС, Лаптоп за всяко дете, лаптоп, преса, международна преса, новини, архиви, архив, електронни издания."

msgid "newsh1"
msgstr "новини"

msgid "newsp1"
msgstr "Лаптопът радовно дава основание на международната преса да пише за нас и това явление ще се засил, когато започне разпространението на първото поколение. Прочетете нашето Уики за още информация на тема:"

msgid "newsp2"
msgstr "последните новини от OLPC..."

msgid "newsp3"
msgstr "последните новини за OLPC..."

msgid "newsp4"
msgstr "последните новини за OLPC в медиите..."

#: people.html

msgid "peopletitle"
msgstr "Хора: Научете повече за хората, които допринасят към проекта с работата си"

msgid "peopledescription"
msgstr "ОЛПС е създадена от Никълъс Негропонте заедно с ветерани от Медия лаб, но организацията бързо се разраства благодарение на множество изключително талантливи и отдадени личности както от академичните кръгове, така и от света на бизнеса."

msgid "peoplekeywords"
msgstr "OLPC, ОЛПС, ОЛПЦ, Лаптоп за всяко дете, лаптоп, образование, хора, биография, биографии, неправителствена организация, идеална цел"

msgid "peoplename1"
msgstr "Никълъс Негропонте"

msgid "peoplerank1"
msgstr "Председател"

msgid "peoplep1"
msgstr "Никълъс Негропонте е създател и председател на Лаптоп за всяко дете, неправителствена организация с идеална цел. Той е работил в МИТ, където заедно с колеги създава, а след това и управлява, МИТ Медия лаборътри. В МИТ г-н Негропонте също така преподава Медийни технологии."

msgid "peoplename2"
msgstr "Антонио Батро"

msgid "peoplerank2"
msgstr "Главен образователен директор"

msgid "peoplep2"
msgstr "Антонио Батро, считан за световен лидер в областта на неврообразованието, се специализира в изследването на развитието на основни процеси на възприятието при децата и подрастващите."

msgid "peoplename3"
msgstr "Уолтър Бендер"

msgid "peoplerank3"
msgstr "Президент, Софтуер и съдържание"

msgid "peoplep3"
msgstr "Уолтър Бендер е създател и бивш изпълнителен директор на Медия лаб. Получил е образованието си в Харвард и Масачузетския технологичен институт."

msgid "peoplename4"
msgstr "Михаил Блецас"

msgid "peoplerank4"
msgstr "Главен отговорник за свързаността"

msgid "peoplep4"
msgstr "В ролята си на бивш компютърен директор в Медия лаб към МИТ, Михаил Блецас създава и развива много от вътреншните системи на Интернет мрежата на института. Неговата работа в последствие се прилага за осигуряване на широколентов достъп до Интернет в райони с ниска наситеност на комуникации."

msgid "peoplename5"
msgstr "Дейвид Кавальо"

msgid "peoplerank5"
msgstr "Директор, Централна и Южна Америка"

msgid "peoplep5"
msgstr "Дейвид Кавальо оглавява изследователската група Бъдеще на обучението към Медия лаб. Там той работи върху дизайна и приложението на нови образователни подходи и технологии, чиято цел е да променят начина, по който разбираме 'ученето' и 'училишето'."

msgid "peoplename6"
msgstr "Джим Гетис"

msgid "peoplerank6"
msgstr "Вице-президент, Софтуерно инженерство"

msgid "peoplep6"
msgstr "Джим Гетис бива привлечен към идеите на Лаптоп за всяко дете благодарение на огромното си познание и опит в софтуерното инженерство и интереса му към евтините компютърни системи, базирани на отворен код."

msgid "peoplename7"
msgstr "Хабиб Хан"

msgid "peoplerank7"
msgstr "Образователен директор за Южна и Централна Азия"

msgid "peoplep7"
msgstr "Д-р Хан има зад гърба си три десетилетия богат опит в развитието на образователни програми по света. През годините той е заемал стратегически позиции в Министерството на образованието на Пакистан."

msgid "peoplename8"
msgstr "Мери Лю Джепсен"

msgid "peoplerank8"
msgstr "Главен технологичен директор"

msgid "peoplep8"
msgstr "Мери Лю Джепсен е пионер в технологиите за производство на икрани. Тя е работила в управлението на Интел. В ОЛПС тя се занимава с организирането на работата по хардуера, както и с иновациите в сферата на екраните и други системи. Г-жа Джепсен също така преподава в МИТ Медиа лаб."

msgid "peoplename9"
msgstr "Чарлс Кейн"

msgid "peoplerank9"
msgstr "Главен финансов директор"

msgid "peoplep9"
msgstr "Чък Кейн притежава много опит, събран от редица уважавани организации, като например Аспен технолъджи, Корчейндж, Оупън текст и Делойт и Туш."

msgid "peoplename10"
msgstr "СЖ Клайн"

msgid "peoplerank10"
msgstr "Директор на общественото съдържание"

msgid "peoplep10"
msgstr "Самюъл Клайн е работил за онлайн общества за обучение и многоезикови библиотеки за знание, като например Уикипедия. В момента той се фокусира върху върху създаването на текстове и медийни продукти."

msgid "peoplename11"
msgstr "Иван Кръстич"

msgid "peoplerank11"
msgstr "Директор, отговорен за системите за сигурност"

msgid "peoplep11"
msgstr "Като добър софтуерен архитект и изследовател, Иван Кръстич временно е прекъснал обучението си в Харвард. Кръстич се занимава много с отворен и свободен софтуер и се специализира в архитектурата и сигурността на големи разпределени системи."

msgid "peoplename12"
msgstr "Ниа Люис"

msgid "peoplerank12"
msgstr ""

msgid "peoplep12"
msgstr ""

msgid "peoplename13"
msgstr "Робърт Фадел"

msgid "peoplerank13"
msgstr "Финансов директор"

msgid "peoplep13"
msgstr "Робърт Фадел управлява административните функции и помага в стратегическото планиране и отношенията с организациите партньорки и превителствата."

msgid "peopleh1"
msgstr "съветници"

msgid "peoplep20"
msgstr "Ребека Ален, Хауърд Андерсън, Хосе Мария Азнар, В. Майкъл Боув, Бенджамин Мако Хил, Уилям Колб, Алън Кей, Айо Кусамоту, Родриго Мескита, Ебен Моглен, Сиймър Пейпърт, Брус Паркър, Мичъл Резник, Тед Селкер, Лари Уебър и Бари Верко"

msgid "peopleh2"
msgstr "членове"

msgid "peoplep21"
msgstr "<a href="http://www.amd.com" target="_blank">АМД</a>,<br/> <a href="http://www.brightstarcorp.com" target="_blank">Брайтстар</a>,<br/> <a href="http://www.chilintech.com.tw" target="_blank">Чи Лин</a>,<br/> <a href="http://www.ebay.com" target="_blank">иБей</a>,<br/> <a href="http://www.google.com" target="_blank">Гугъл</a>,<br/> <a href="http://www.intel.com" target="_blank">Интел</a>,<br/> <a href="http://www.marvell.com" target="_blank">Марвел</a>,<br/> <a href="http://www.newscorp.com" target="_blank">НюзКорп</a>,<br/> <a href="http://www.nortel.com" target="_blank">Нортел</a>,<br/> <a href="http://www.quantatw.com" target="_blank">Кванта</a>,<br/> <a href="http://www.redhat.com" target="_blank">Ред хет</a>, и<br/> <a href="http://www.ses-astra.com" target="_blank">СЕС Астра</a>"

msgid "peoplep22"
msgstr "Сертификат на продукта: <a href="http://www.UL.com" target="_blank">Ъндъррайтърс лаборъстийс</a><br/>Партньор в развитието: <a href="http://www.undp.bg" target="_blank">ПРООН</a><br/>Юристконсулт: <a href="http://www.fhe.com" target="_blank">Фолий Хоуг</a><br/>Банкиране и финанси: <a href="http://www.citigroup.com" target="_blank">Ситигруп</a><br/> Индустриален дизайн: <a href="http://www.fuseproject.com" target="_blank">Фюз проджект</a><br/>Интерфейс и графичен дизайн: <a href="http://www.pentagram.com" target="_blank">Пентаграм</a><br/>Медийно и обшествено представяне: <a href="http://www.w2groupinc.com" target="_blank">У2 груп</a><br/>Комуникации: <a href="http://nurun.com" target="_blank">Нурун</a>"

msgid "peopleh3"
msgstr "борд на директорите"

msgid "peoplep23"
msgstr "Итън Биърд (Гугъл); Джон Роезе (Нортел); Данди Хсу (Кванта); Марсело Клор (Брайтстар); Гари Дилабоу (иБей); Густаво Аренас (АМД); Майк Евънс (Ред хет); Ед Хоровиц (СЕС Астра); Джереми Филипс (НюзКорп); Скот Соонг (Чи Лин); Сехат Сутарджа (Марвел); Никълъс Негропонте (ОЛПС); Уолтър Бендер (ОЛПС); Джо Джаксън (МИТ Медиа лаб); Сиймът Пейпърт (МИТ Медиа лаб); Стийв Кауфман (Ривърсайд); Уил Суоуп (Интел); Том Мередит (МФИ)"

#: educational.html

msgid "educationaldescription"
msgstr "Неизлечимото предизвикателство, да се даде сносен стандарт на образование на всяко дете по света, вече става сериозна пречка пред развитието. Съответните правителства трябва да преосмислят старите принципи, на които е изградена класната стая, и да ги заменят с динамичен модел на обучение."

msgid "educationalh1"
msgstr "Предложение в сферата на образованието: Да се даде качествено образование на всички деца"

msgid "educationalp1"
msgstr "Изключително важно е всияки деца от третия свят да получат добро образование. Очевидно е, че само да се прави още от същото просто не е достатъчно. Ако развиващите се страни искат да прескочат технологичния трап, те трябва да преосмислят цялостния си подход към световната информационна икономика - като се започне от класната стая. Децата имат нужда от динамичен модел на образование, в който те получават ролята и на 'учители', а не само на 'учещи'. Инструментът за отключване на новата парадигма се нарича ХО. Достатъчно е да дадете на едно дете тоси евтин, мощен, здрав и многоцелеви лаптоп и то само ще свърши останалото."

#: faq.html

msgid "faqdescription"
msgstr "Интересно ли ви е да научите как е започнал проектът и защо? Никълъс Негропонте, председател на Лаптоп за всяко дете, отговаря на въпроси относно инициативата."

msgid "faqh1"
msgstr "Въпроси и отговори: Никълъс Негропонте разкава за проекта ОЛПС"

msgid "faqp1"
msgstr "Желаете ли да узнаете как е започнал проктът и защо?"

msgid "faqp2"
msgstr "Никълъс Негропонте, председател на Лаптоп за всяко дете, отговаря на въпроси върху инициативата."

msgid "faqp3"
msgstr "Щракнете върху въпрос, за да видите отговора:"

msgid "faqq1"
msgstr "Какво наистина представлява лаптопа за $100?"

msgid "faqa1"
msgstr "ХО е базиран на Линукс, прижава многоцелеви цветен монитор, DVD-възможности и черно-бял дисплей за четене при силна слънчева светлина. Лаптопът ще има процесор на 500MHz, 128MB DRAM памет i 500MB флаш памет. Няма да има твърд диск, но ще бъдат вградени три USB изхода, кактпо и място за SD-карта.
лаптопите ще имат безжичен модем, който освен всичко друго им позволява да създават многоцелеви локални мрежи - всеки лаптоп ще е способен да комуникира със съседите си. Лаптопите имат висока енергийна ефективност и възможност да се зареждат по нови начини, включително чрез въртене на ръчка."

msgid "faqq2"
msgstr "Защо децата от третия свят се нуждаят от лаптопи?"

msgid "faqa2"
msgstr "Лаптопите са както прозорец към света, така и пособие за мислене и създаване. Те са чудесен начин, покойто децата да се научат как да възприемат знание чрез самостоятелна работа и изследване."

msgid "faqq3"
msgstr "Защо не натолен компютър, или дори по-добре: компютър втора ръка?"

msgid "faqa3"
msgstr "Натолните компютри са по-евтини, но подвижността е важна, особено, когато искаш да занесеш компютъра си вечер у дома. Децата в развиващия се свят имат нужда от най-воните технологии, особено що се отнася до здравия хардуер и иновативния софтуер. Проучване в Мейн наскоро показа колко ценен може да бъде лаптопът, когато се използва от всички и за всякакви дейности, от учене до игра. Когато детето занесе лаптопа у дома си, цялото семейство може да се включи в процеса. В едно село в Камбоджа се наложи да работим без електричество, така че лаптопът там бе и най-яркият източник на светлина у дома през нощта."

msgid "faqa3a"
msgstr "И накрая, относно рециклирането на машините: представете си 100 милиона лаптопа, като всеки от тях се нуждае само от час работа, за да бъде поправен, презареден и сглобен; тогава са нужни десетки хиляди работни години. Така че, макар със да сигурност поддържаме рециклирането на използвани компютри, то нова не е решението за Лаптоп за всяко дете."

msgid "faqq4"
msgstr "Как е възможно цената да бъде толкова ниска?"

msgid "faqa4"
msgstr "На първо място, ние пестим много от дисплея. Първото поколение ще бъде инованивна разработка, която позволява различни режими на работа и която включва подобрения на LCD-екраните, които в днешно време се използват при портативните DVD-та. Тези екрани могат да бъдат ползвани с висока резолюция и черно-бял цвят дори при силна директна слънчева светлина. Цената на всичко това е около $35."

msgid "faqa4a"
msgstr "Второ, ние ще премахнем ненужните, но стандартни елементи. Две трети от софтуерните ресурси на модерните машини се използват за поддръжка на останалата една трета, която пък включва много програми с припокриващи се функции."

msgid "faqa4b"
msgstr "Трето, ние ще пускаме лаптопите на пазара в огромни количества (милиони), и то директно към министерства на образованието, които ще се погрижат да ги разпространят така, както в момента разпространяват учебници."

msgid "faqq5"
msgstr "Защо е важно всяко дете да има компютър? Какви са недостатъците на свободните обществени компютърни центрове?"

msgid "faqa5"
msgstr "Обществото не държи купчина моливи на едно място за общо ползване. Всяко дете разполага с молив, защото той е пособие, което ти помага да мислиш, не е твърде скъпо и може да се използва за работа, за игра, за рисуване, писане и решаване на задачи. Компютърът цели да постигне същото, но с много по-голяма свобода на израза. Да не говорим, че е важно за едно дете да притежава и да се грижи за собствените си вещи. Ние вярваме и, че така децата ще поддържат машините си в добро състояние по-дълго време."

msgid "faqq6"
msgstr "А що се отнася до свързаносста, не мислите ли, че телекомуникационните услуги са твърде скъпи в развиващия се свят?"

msgid "faqa6"
msgstr "Нашите машини ще имат способността да създадат свои собствени мрежи още при първото им пускане. Тези малки взаимносвързани мрежи бяха развити в МИТ и Медиа лаб. Разбира се, ние търсим и достатъчно евтини начини да свържем машините към Световната мрежа."

msgid "faqq7"
msgstr "Какво повече може да направи един компютър за $1 000 от този за $100?"

msgid "faqa7"
msgstr "Не твърде много. Ние целим с XO да могат да се извършват всички очаквани основни функции. Едно от липсващите неща ще бъде възможността да се съхраняват огромни количества информация, но този проблем може да се реши чрез използването на вградената мрежова структура, а в краен случай и със закупуването на сървъри."

msgid "faqq8"
msgstr "А те как ще бъдат поставени на пазара?"

msgid "faqa8"
msgstr "Лаптопите ще бъдат продавани на правителствата и след това ще бъдат разпространявани от училищата на принципа един лаптоп за всяко дете. ДО сега сме разговаряли с управници в Аржентина, Бразилия, Уругвай, Централна Америка, Етиопия, Либия, Нигерия, Руанда, Пакистан и Тайланд. Освен това, ще работим с неправителствени организации в други държави. През 2008г. ще бъде пусната версия на машината и на пазара."

msgid "faqq9"
msgstr "Кога очаквате лаптопите да стигнат до пазара? Какви ще бъдат най-сериозните предизвикателства?"

msgid "faqa9"
msgstr "По план трябва да сме готови за доставка до средата на 2007г. Производството ще започне в момента, в който имаме 5-10 милиона поръчани и предплатени машини."

msgid "faqa9a"
msgstr "Най-голямото предизвикателство е да се произведат 100 милиона компютъра. А това всъщност е вярно за който и да е продукт. Проблемът не е само в огрнизаирането на доставките, но и в дизайна. Често съм приятно изненадан от идеите на нашите партньори за организацията на всичко това. Като че ли половината проблеми се решават от само себе си само заради доброто желание на всички."

msgid "faqq10"
msgstr "Кой е основният производител на дизайна на XO?"

msgid "faqa10"
msgstr "Кванта компютър от Тайван бе избран като главен производител на дизайна на лаптопа XO. Решението бе взето след като бордът разгледа предложения от няколко фирми-производителки."

msgid "faqa10a"
msgstr "Кванта компютър е създадена през 1988г. в Тайван. С продажби от над $10 милиарда долара годишно, Кванта е най-големият производител на лаптопи в света. От фабриките на компанията също излизат клетъчни телефони, LCD телевизори, сървъри и устройства за съхраняване на данни. Освен това, Кванта наскоро отвори Комплекс за развойна дейност на Кванта (QRDC) в Тайван на стойност от $200 милиона. Съоръжението, което започна работа в третата четвърт на 2005г., разполага с 200 хиляди квадратни метра площ и капацитет за до 7000 инженери."

msgid "faqq11"
msgstr "Каква ще бъде структурата на инициативата?"

msgid "faqa11"
msgstr "Лаптопът XO се развива от Лаптоп за всяко дете (OLPC), неправителствена огранизация, създадена в Делауеър, САЩ, от преподаватели в МИТ Медиа лаб. Целта на отганизацията е да се конструират, произведат и разпространят лаптопи, които са достатъчно евтини , за да позволи на всяко дете по света да придобие модерно образование. OLPC поддържа вижданията на Зеймур Паперт и Алън Кей за конструкционистката теория за ученето, както и приципите изразени в книгата <i>Да бъдеш дигитален (Being Digital)</i> на Никълъс Негропонте. Някои корпоративни участници в проекта са Адвенст майро дивайсис (AMD), Брайтстар, Ши лин, иБей, Гугъл, Марвел, Нюз корпорейшън, Нортел, Куанта, Ред хет и СЕС Астра."

#: map.html

msgid "map"
msgstr "карта"

msgid "green"
msgstr "зелено"

msgid "red"
msgstr "червено"

msgid "orange"
msgstr "оранжево"

msgid "yellow"
msgstr "жълто"

msgid "mapp1"
msgstr "(зелено) в тези страни е планиран пилотен проект"

msgid "mapp2"
msgstr "(червено) тези страни планираме на включим след началната фаза"

msgid "mapp3"
msgstr "(оранжево) тези страни са изразили интерес на ниво на министерство на образованието или по-високо"

msgid "mapp4"
msgstr "(жълто) в тези страни все още се търси правителствена подкрепа"