PO-laptop.org-children-bg

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Превод на PO-laptop.org-children-en-US оригинал  
  bg | el | en | eo | es | it | ja | ko | ne | pt | ro | ru | sw | zh (s) промените  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

The PO files are organized by sections:

Basic terms common to many pages, and pages that represent the top level of the website hierarchy: PO-laptop.org-top-level-bg PO-laptop.org-top-level-en-US
Individual sections: PO-laptop.org-vision-bg PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-bg PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-bg PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-bg PO-laptop.org-children-en-US
Auxilliary pages: PO-laptop.org-auxiliary-bg PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-bg PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-bg PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-02 17:42-0500\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# learning.html

msgid "learningc1"
msgstr "Галадима е малко целце в Абуджа, Нигерия."

msgid "learningc2"
msgstr "Порто Алегре е столицата на бразилската провинция Рио гранде до сул"

msgid "learningc3"
msgstr "Бан Самка е село в северен Тайланд."

msgid "learningc4"
msgstr "Вия Кардал е малък град в Уругуай."

msgid "learningh1"
msgstr "Според учителите"

msgid "learningp1"
msgstr "“Лаптопът ни позволява ка кажем, че нашето училище е наистина на високо ниво, защото децата наистина научават повече... Те разбират, че могат да постигнат много повече, отколкото преди.” — Г-жа М., Училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp2"
msgstr "Донасянето на лаптопа в училището предизвиква истинска промяна... Той успя да допринесе цял нов подход в обучението на децата: това вече не е просто някакъв абстрактен процес, а нещо, което децата помаг да видят с очите си и това им позволява да усвоят материала по-бързо. - Г-н О., училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp3"
msgstr "“Учениците постигат дори повече то това, което мога да ги науча в клас. Лаптопът е много интересн инструмент за учене. Аз лично научавам повече за преподаването... Открихме, че когато дадем на децата време да открият нещо и да го направят по свой собствен начин, те се чувстват по-щастливи и развълнувани: ‘Да, открих отговора! Да, направих го!! Да, успях да се справя сам!!!’ Преподаването става по-интересно и не толкова стресиращо.” — Г-н О., училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp4"
msgstr "“Някои деца се справят по-бързо от другите; открихме, че те напредват пред останалите. Те могат да покажат на съучениците си: ‘Виж, намерих отговора, ето как става, ето как.’ По този начин и по-бавните деца напредват с материала. Когато децата учат сами, освен това, което научават в клас, те се справят по-добре от децата от други места.” — Г-н О., училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp5"
msgstr "“След като вече работим с лаптопа, отношенията [между учителите] със сигурност са по-добри, защото те разбират по между си по-добре общите проблеми на преподаването. Освен това, учителите вече спокойно могат да се придвижват от предмет на предмет. Тъй както се различава материалът между предметите, така и различните паралелки работят по различни проекти. Учителят от една паралелка може да преподава на друга, като получава пълна информация за напредъка на децата и какво те са успели да научат сами. След това той може да се върне към своята паралека и да използва методите на колегата си в собственото си преподаване. Така ние можем да спеделяме опита си.” — Г-н О., училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningh2"
msgstr "Според децата"

msgid "learningp6"
msgstr "“Работя с комютъря много внимателно, за да не се развали. Ползвам го да пиша, ползвам го да рисувам, ползвам го да играя игри... Използвам компютъра си вкъщи, за да си пиша домашните.” — Т. (4ти клас, начално училище), училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp7"
msgstr "“Харесвам лаптоп,а защото винаги мога да правя снимки... Правя снимки и играя игри; използваме Гугъл [Интернет]. Пускам Райт и го ползвам в клас.” — С. (4ти клас, начално училище), училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp8"
msgstr "“Понякога играя мач, а понякога оставам в класната стая... Използвам лаптопа: пиша, рисувам и записвам музика... У дома пускам телевизора и записвам музика.” — Ц. (5ти клас, начално училище), училище Галадима, Абуджа, Нигерия"

msgid "learningp9"
msgstr "“Мисля, че лаптопът е много добър. Помага ни да намерим някои думи, все едно ни учи чичкото [учителят] ... Ако не знаем нещо, проверяваме го на лаптопа.” — Т. (6ти клас, начално училище), училище Галадима, Абуджа, Нигерия"